Caniatâd E-bost

Rhowch wybod i ni os hoffech dderbyn ein deunydd gohebu â chyn-fyfyrwyr drwy e-bost (gan gynnwys newyddion Prifysgol Aberystwyth, gwahoddiadau i ddigwyddiadau, a chyfleoedd i gefnogi’r Brifysgol).

Sut mae’r Brifysgol yn defnyddio eich data

Rydym yn ymroddedig i warchod eich gwybodaeth bersonol a bod yn glir ynghylch pa wybodaeth sydd gennym. Caiff eich data ei ddefnyddio gennym i gadw mewn cysylltiad â chi ac i ehangu amcanion elusennol y Brifysgol drwy gyfrwng ein digwyddiadau gwirfoddoli a chodi arian. Gallwch ddarllen ein datganiad gwarchod data yn llawn ar: https://www.aber.ac.uk/cy/development/data-protection/