Rhestr Ebostio

 Mae Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cynnal sawl rhestr ebostio – gweler isod am y manylion. I ymuno â rhestr neu ymadael, cliciwch ar y ddolen gyswllt berthnasol a rhowch eich enw, eich blwyddyn raddio a phwnc eich gradd yn yr ebost.

 

E-newyddlen i Gyn-fyfyrwyr

Crynodeb misol o holl newyddion Aberystwyth

Ymuno

Ymadael

Newyddion Cyn-fyfyrwyr Cyfrifiadureg

Rhestr ebostio i gyn-fyfyrwyr yr adran Cyfrifiadureg

Ymuno

Ymadael

Swyddi i Gyn-fyfyrwyr Cyfrifiadureg

Manylion swyddi a all fod o ddiddordeb i gyn-fyfyrwyr Cyfrifiadureg

Ymuno

Ymadael

 

Bydd y data a gedwir gan PA amdanoch yn ei thrin yn gyfrinachol ac ni fyddwn byth yn gwerthu eich data i barti drydydd. I weld ein datganiad gwarchod data llawn gweler Datganiad Diogelu Data