Cynigion Arbennig i Alumni Aber

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn cynnig dewis o wasanaethau a buddiannau i’n alumni. 

 

‌ 

Clare Florist

Mae Clare Florist yn werthwyr blodau teuluol sy’n dosbarthu blodau i gwsmeriaid ar-lein ers 1996. Dim ond y blodau mwyaf ffres a ddefnyddir, a byddant yn eu dosbarthu’n rhad ac am ddim o ddydd Llun i ddydd Gwener ac fe all cyn-fyfyrwyr Aber gael 12% yn ychwanegol o ostyngiad ar-lein neu dros y ffôn. I hawlio'ch gostyngiad, teipiwch y cod aberuni i’r blwch cod gostyngiad wrth dalu a chliciwch ar y botwm 'apply'. Bydd 12% o werth yr archeb yn eich basged yn cael ei dynnu’n syth o gyfanswm yr archeb.

 

 

Cottages4you

10% o ostyngiad gyda cottages4you!
Cyfle i ddarganfod bythynnod gwledig, ffermdai cefn gwlad a fflatiau modern ym Mhrydain, a filas a gîtes tramor. Gyda dewis o fwy na 13,000 o leoedd i aros ynddynt, mae'n siŵr y cewch hyd i'ch gwyliau delfrydol.
Cewch ddewis aros am egwyl fer o 2, 3 neu 4 noson, neu arhoswch am 7 noson neu fwy. Mae'r prisiau yn dechrau ar cyn lleied â £9 y pen fesul noson, sydd yn cynnig gwerth ardderchog am  arian. Hefyd mae miloedd o'r lleoedd yn croesawu anifeiliaid anwes felly gallai'r teulu cyfan fwynhau'r gwyliau!
Mae pob un lleoliad yn cael eu harchwilio bob blwyddyn gan ein rheolwyr rhanbarthol ac mae ein cynllun graddio yn cael ei gefnogi gan Visit England a'u Gwobrau Aur.
I chwilio ac archebu'n ddiogel ar-lein, ewch i www.chooseacottage.co.uk/ABU
Neu cewch ffonio ein tîm gwerthu cyfeillgar ar 0345 268 8537 gan roi'r cod ALUM10 er mwyn cael eich gostyngiad 10%

 ‌

DFDS Seaways

Archebwch fordaith fferi gyda DFDS Seaways o Newcastle i Amsterdam, o Dover i Calais neu o Dover i Dunkirk ac arbed 10% oddi ar gyfanswm y gost gyda'n gostyngiad. Mae'r cynnig ar gael drwy 2015 a 2016 ac mae ar gael i fyfyrwyr presennol, cyn-fyfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Aberystwyth. I'r daith o Newcastle i Amsterdam dewch i'n gwefan gostyngiad benodol http://www.dfdsseaways.co.uk/student-offers/ ac fe dynnir y 10% yn awtomatig oddi ar eich archeb. Ar y mordeithiau o Dover i Ffrainc, ewch i'r tudalennau uchod a defnyddio'r cod gostyngiad ESTUD10 pan archebwch eich taith.

 

FHR

Mae FHR yn darparu gwasanaethau i deithwyr ers 1996, yn arbenigo ar Feysydd Parcio a Gwestai ger Meysydd Awyr a Lolfeydd Meysydd Awyr ym Mhrydain ac yn Rhyngwladol. Maent yn cynnig amrywiaeth o feysydd parcio a gwestai mewn mwy na 29 o feysydd awyr a phorthladdoedd ar draws Prydain. Mae eu gwasanaethau hefyd yn cynnwys Cwrdd a Chyfarch/Parcio a Glanhau a phecynnau cyfun Parcio a Gwesty. Manteisiwch ar y cyfle i gael hyd at 15% oddi ar brisiau Parcio a Gwestai ger Meysydd Awyr yn: www.BookFHR.com/UNIV15

 

Gumleaf

Mae Gumleaf Clothing, o'i gartref ar fferm yn Norfolk yn darparu'r unig frand o ddillad cefn gwlad sy'n hanu o'r sir. Mae ein welingtons rwber naturiol yn cael eu gwneud â llaw yn Ewrop, ac rydym yn ymfalchïo bod ein ffatri yn gwneud bwtsias rwber ers 1937. Mae welîs Gumleaf â digon o wadin yn y gwadnau i sicrhau mai pleser yw cerdded drwy'r dydd, gyda leinin deunydd neopren i gadw'ch traed yn gynnes, a dyluniad clasurol y welington cefn gwlad. Profwn bopeth ar dir âr Norfolk cyn inni ddechrau cynhyrchu. Cynigiwn 10% oddi ar bris ein holl gynnyrch i gyn-fyfyrwyr Aber ar y wefan www.gumleaf.com Defnyddiwch y cod aberdisc pan fyddwch wrth y 'checkout'. Cofiwch ein hoffi ar Facebook neu ein dilyn ar y Trydar i gael clywed am gynigion arbennig.

 

Into the Blue

Mae’r cwmni Intotheblue, sy'n darparu diwrnodau profiad-i'w-gofio, yn cynnig 15% o ostyngiad ar brofiadau, o dan £250 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth. I hawlio'ch gostyngiad, ewch i www.intotheblue.co.uk a rhowch y cod ABER15 wrth dalu. 

 

Personalise

Yn gwerthu ystod eang o anrhegion wedi'u personoli i bob achlysur, o benblwyddi i raddio, mae Personalise.co.uk yn cynnig 10% o ostyngiad i gyn-fyfyrwyr Aber. Er mwyn cael y gostyngiad, ewch draw i Personalise.co.uk a rhoi'r cod ABER10 wrth dalu.

 

Purple Parking

Mae Purple Parking yn darparu gwasanaethau parcio mewn 25 o feysydd awyr ym Mhrydain, yn amrywio o Barcio a Theithio a gwasanaethau glanhau car Cwrdd a Chyfarch. Mae gan gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yr hawl i gael hyd at 15% o ostyngiad oddi ar wasanaethau parcio ger meysydd awyr.  I fanteisio ar y cynnig bydd angen i chi archebu ar-lein drwy fynd i www.purpleparking.com a rhoi ‘ABERY’ yn y blwch cod cynigion. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â customer.relations@purpleparking.com.

 

Trespass

Tresmasu yn dillad awyr agored , offer ac esgidiau manwerthwr blaenllaw gyda 200+ o siopau ar hyd a lled y DU a thramor . 10 % oddi ar gael ar gyfer cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth . Gwneud cais cod disgownt ' AberTrespass10 ' mewn til on www.trespass.com.

Rhaid i ddefnyddwyr gofrestru cyfrif gyda eu cyfeiriad e-bost .ac.uk er mwyn defnyddio disgownt - Os ydych yn dymuno sefydlu e-bost Alumni , dod o hyd i fwy o wybodaeth yma.
 

We are Promotional Products

Mae 'We Are Promotional Products' yn cynnig dewis eang o dros 1000 o eitemau hyrwyddo wedi eu hargraffu ac wedi'u personoli i helpu busnesau a sefydliadau i farchnata eu brandiau'n effeithiol. Mae’r eitemau yn cynnwys cofau bach USB, cydau, cylchoedd dal allweddi, dillad wedi eu brodio a'u hargraffu, baneri arddangos, pennau ysgrifennu a llawer mwy! Mae 'We Are Promotional Products' yn falch o gynnig 10% o ostyngiad i raddedigion Prifysgol Aberystwyth. Ymwelwch â gwefan 'We Are Promotional Products' neu am fwy o wybodaeth am hawlio'ch gostyngiad, ymwelwch â'r dudalen benodol i gyn-fyfyrwyr yma

 

 

 

 

Er ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau dilysrwydd cynigion o’r fath, nid yw Prifysgol Aberystwyth yn gyfrifol am  gywirdeb y wybodaeth a ddarperir.