Digwyddiadau

Isod ceir rhestr o ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu ar ran, neu sydd o ddiddordeb i, alumni Aber.


Derbyniad, Sioe Frenhinol Cymru, 25 Gorffennaf 2017

 

Mae Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr a Phrifysgol Aberystwyth yn eich gwahodd i ymuno â ni yn y Pafiliwn Addysg i glywed cyflwyniad gan Tom Jones OBE, a darperir lluniaeth ysgafn i ddilyn. 


“The future for villages and small towns” – Tom Jones, OBE


2.00yh - 4.00yh*
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017
Pafiliwn Addysg Prifysgol Aberystwyth 
Ger S4C uwchlaw’r Prif Gylch (Stondin G469)


Bydd yr Is-Ganghellor, Elizabeth Treasure, yn agor y derbyniad, gan sôn am ei thri mis cyntaf yn Aber ac yn tanlinellu ei gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 

Mae Tom Jones OBE yn un o ymddiriedolwyr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, yn aelod o Grŵp Ymgynghorol Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, ac yn gynrychiolydd ar gyfer y DU ar Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop. Ef hefyd yw Is-Lywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae’n ffermwr wrth ei waith ac yn Gymrawd o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Yn y gorffennol mae wedi bod yn Lywydd ar CFfI Cymru, yn Gomisiynydd anweithredol i'r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol (Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol), yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, yn Aelod o Fwrdd Loterïau Cenedlaethol Elusennol a Chadeirydd ei Bwyllgor Cymreig. 

Bydd ein derbyniad yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau i ddathlu 125 mlwyddiant Cymdeithas y Cyn-Fyfyrwyr.

Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly rhowch wybod erbyn 21 Gorffennaf os ydych yn dymuno bdod, trwy anfon e-bost at datblygu@aber.ac.uk 


*Noder nad yw gwahoddiad i’r digwyddiad hwn yn cynnwys tocyn mynediad i’r Sioe. 

Derbyniad, Eisteddfod Genedlaethol, 9fed Awst 2017


Mae Prifysgol Aberystwyth a Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn eich gwahodd i aduniad y cyn-fyfyrwyr ar stondin y Brifysgol ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn 2017.

2.00yh - 4.00yh
Dydd Mercher, 9fed Awst 2017
Stondin Prifysgol Aberystwyth

Darperir lluniaeth.
Gwahoddiad agored - nid oes angen cofrestru.
 

 

Edrychwn ymlaen at gael eich cwmni

Tim Datblygu a Chysylltiadau Alumni (datblygu@aber.ac.uk)