Newidiadau i wasanaeth e-bost am oes cyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn gwneud newidiadau i wella’r gwasanaeth e-bost am oes ar gyfer cyn fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Bydd y newidiadau hyn yn cael eu gwneud i’r system dros nos heno (dydd Mawrth 28 Ionawr). Ni ddylai’r newidiadau effeithio ar y gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn, ond i sicrhau bod y system yn gweithio i chi ar ôl i’r newidiadau gael eu gwneud, byddwn yn anfon neges brawf atoch ar ddydd Mercher 29 Ionawr 2014.

Os na fyddwch yn derbyn yr ail neges hon erbyn diwedd y dydd, dydd Mercher 29 Ionawr, cysylltwch â datblygu@aber.ac.uk a byddwn yn sicrhau bod unrhyw broblemau yn cael sylw cyn gynted â phosib. Os y byddwch yn derbyn yr ail neges, bydd eich gwasanaeth e-bost yn gweithio’n iawn.