Ein Gweledigaeth

Mae rôl prifysgolion y DU yn yr unfed ganrif ar hugain yn newid, ac mae’n rhaid i ni addasu i’r heriau y gall y newidiadau hyn eu cyflwyno.

Bydd ein blaenoriaethau codi arian yn helpu i sicrhau ein bod yn gallu ymdrin â’r heriau hyn â chreadigrwydd ac uchelgais. Gyda’n gilydd, gallwn gynnal dysgu ac addysgu ysbrydoledig Aber, a chynhyrchu rhagor  o ymchwil o safon fyd-eang.

Gyda’ch cymorth, gallwn sicrhau bod y myfyrwyr presennol, a’r rhai sydd i ddod, yn manteisio ar amgylchedd prifysgol cwbl unigryw, ble cânt eu cefnogi a’u hannog i gyflawni eu potensial a llwyddo yn y brifysgol a thu hwnt.

 

Gobeithio y gallwch rannu ein hymrwymiad i gyflawni cynlluniau uchelgeisiol Aber. Gyda’n gilydd, gallwn:

  • barhau i godi dyheadau ac ysbrydoli myfyrwyr presennol drwy gynnig cyfleoedd arbennig i’n myfyrwyr;
  • ddenu unigolion disglair i ddod i astudio yn Aber drwy gyfrwng ysgoloriaethau PhD, a chyfrannu at ymchwil arloesol, o safon fyd-eang;
  • adnewyddu’r Hen Goleg eiconig,gan sefydlu hwb arloesol ac unigryw ar gyfer ymchwil rhyngddisgyblaethol, a dysgu ac addysgu cydweithredol.