ACF 2017

Mae myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear (ADGD) ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi rhoi sgôr bodlonrwydd trawiadol o 90% i’w cwrs yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017 (ACF).


Cyhoeddwyd canlyniadau’r ACF ddydd Mercher 9 Awst 2017, ac maent yn dangos bod boddhad cyffredinol gyda'r addysgu yn yr adran yn 91% o'i gymharu â chyfartaledd y DU o 84%.