Astudio yn ADGD

Rydem yn arwain y byd am addysgu ac yn cynnig profiad gwych i fyfyrwyr mewn amgylchedd eithriadol fel y dangosir yn canlyniadau y 2016 ACM gyda sgôr cyffredinol 95% o ran bodlonrwydd myfyrwyr. Mae pob un o'n cynlluniau gradd yn cynnig addysgu rhagorol. Mae’r graddau Gwyddorau Daear Amgylcheddol a Daearyddiaeth Ffisegol yn parhau i ragori gyda boddhad myfyrwyr rhagorol o 100% (ACM 2016). Yn yr un modd ym maes Daearyddiaeth Ddynol, yr ydym o fewn y 10 uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr (ACM 2016)