Hyfforddi Athrawon

Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor gyda’i gilydd yn darparu Addysg Gychwynnol Athrawon mewn partneriaeth gyffrous sef Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru, un o dair canolfan genedlaethol, sy’n hyfforddi athrawon cynradd ac uwchradd.

Mae’r Ganolfan newydd yn gydweithrediad rhwng dau sefydliad traddiodiadol, y ddau ag enw da  dros gyfnod hir am ddarparu hyfforddiant i ddarpar athrawon ond hefyd yn hollol ymwybodol o newidiadau ym myd addysg. Bydd y Ganolfan yn gweithio a datblygu partneriaethau gydag ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws y rhanbarthau ac yn rhoi’r cychwyn gorau posibl i athrawon dan hyfforddiant.  Bydd hi’n cynnig addysg uwch o’r safon uchaf mewn dau o ardaloedd prydferthaf Prydain. Mae awyrglych y Ganolfan, yn Aberystwyth a Bangor, yn groesawgar a chyfeillgar a bydd hyfforddeion yn cael hyfforddiant a chefnogaeth o safon.

Mae'r Cwrs Tar yn gwrs un flwyddyn, llawn amser.

am TAR Cynradd, cliciwch yma