Pam Astudio ar Gwrs TAR yn Aber?

Pam astudio ar gwrs TAR yn Aber?

Yn Aberystwyth, gallwn gynnig i chi:

• Amgylchedd y mae uwchraddedigion yn ei gael yn ddeniadol, cydnaws a chyfeillgar

• Ysgol sy'n ymfalchïo yn y gofal a gymer yn lles a datblygiad proffesiynol ei myfyrwyr.

• Prifysgol sydd â thraddodiad gwiw o gyrsiau hyfforddi i ddarpar‐athrawon ond sydd ar yr un pryd yn darparu addysg hollol gyfoes.

Statws Athro/Athrawes Gymwysedig (SAC) a dysgu yn y DU a thramor

Mae'r Statws hwn a enillir mewn sefydliadau yng Nghymru yn hollol gyfwerth â'r Statws yn Lloegr.  Bydd pawb sy'n ennill y Statws yn Aberystwyth yn gymwys i ddysgu ym mhobman yn y DU a chydnabyddir SAC mewn nifer o wledydd eraill. Gall myfyrwyr sy'n ennill y statws yng Nghymru wneud eu blwyddyn sefydlu yn Lloegr a rhannau eraill o’r DU.