Astudiaethau Israddedig

Mae'r adran Saesneg ac Ysgrifenny Creadigol yn darparu profiad eithriadol I fyfyrwyr. Yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf (NSS 2016) cawsom sgôr ardderchog o 96% am foddhad cyffredinol, o'I gymharu â'r cyfartaledd ar gyfer y DU sef 86%. Cafodd pob un o gyrsiau gradd israddedig yr Adran a arolygwyd sgorau uchel am foddhad cyffredinol, gyda Llenyddiaeth Saesneg yn cael sgôr o 97% a Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn cael sgôr o 94%. Cawsom y sgôr uchaf o 96% am ein hadnoddau dysgu- sy'n ein gosod ar y brig ledled y DU, ac yn ogystal â hyn cawsom sgôr o 91% am adborth arwaith, sy'n sylweddol uwch na'r cyfartaledd ar gyfer y DU yn y categori allweddol hwn.

Yn unol â pholisi cyfieithu gwefannau academaidd Prifysgol Aberystwyth nid oes fersiwn Gymraeg o’r dudalen hon. Ewch yn ôl at y Saesneg os gwelwch yn dda.