Athena SWAN

Beth yw Athena Swan?

Tarwch heibio am Goffi, Caceni a Syniadau Gwych - Rhyw yn Aber

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun sy’n rhoi cydnabyddiaeth i brifysgolion gwledydd Prydain ac i’w hadrannau gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg. Ei nod yw sicrhau bod mwy o fenywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg (y pynciau ‘STEMM’).

Pam mae hi’n bwysig?

Mae’r ffaith bod menywod yn cael eu tangynrychioli ym meysydd y gwyddorau, yn enwedig ar y lefelau uwch, yn golygu bod y ddisgyblaeth yn colli toreth o ddoniau a dulliau gwaith amrywiol.

Sut mae’n effeithio ar Brifysgol Aberystwyth?

Mae gwobrau Athena SWAN yn cydnabod a dathlu ymarfer da o ran ymdrechion i sicrhau bod menywod yn cael eu denu i’r pynciau STEMM yn addysg uwch, a’u cadw yno, a’u dyrchafu. Mae'r adran yn aelod o'r Siartr Athena SWAN, sy'n dangos ei ymrwymiad i hyrwyddo gyrfaoedd menywod mewn Gwyddoniaeth, Addysg, a Thechnoleg mewn addysg uwch.

Gall ddod o hyd i gopi cais 2014 isod:

Athena SWAN Bronze Award Application (PDF) - Saesneg yn unig

Tîm Hunan Asesiad (THA):

Yn ystod y 3 mlynedd diwethaf, gwnaeth yr THA gwrdd yn aml er mwyn paratoi ein cais 2017; fel grŵp 'gweithrediad' yn gyntaf ac yna fel grŵp cynllun Adolygu a Gweithredu.

Enw Rôl Swydd/AdranE-bost 
Jackie Sayce Institute Manager, DHGS jqs
Emyr Phillips Institute Manager, IBERS  emp24
Dave Smith Institute Manager, AMFfCh dhs
Annette Davies Institute Manager, AADPG  amd
Kath Williams Institute Manager, ALlICC  ktw 
Myra Wilson Lecturer, Cyfrifiadureg  mxw 
Christine Zarges Lecturer, Cyfrifiadureg  chz8 
Allen Foster Reader, Astudiaethau Gwybodaeth  aef 
Dominika Komaniecka Portfolio Manager for Learning & Teaching Research, ARhGGG ddk 
Kim Knowles Lecturer, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu  kik2
Mike Gooding Director, IBERS  mig21 
Mariecia Fraser Reader, IBERS  mdf 
Nerys Fuller Love  Reader, Rheolaeth a Busnes  nnf
Rebecca Davies  Pro-Vice Chancellor, Chief Operating Officer  rkd 
Ruth Fowler Communications and Equalities Officer, Adnoddau Dynol  ruf 
Debra Croft  Director of CWPESI/Director of Equality  dec 
Heather Hinkin  Deputy Director, Adnoddau Dynol  heh 
John Harrington  Assistant Director, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr   oih
Becky Kularatne Metrics and Workforce Planning Manager, Adnoddau Dynol  rlk
Esther Prytherch  Head of Communications and Public Affairs  ejp14 
Molly Longdon  Union Welfare Officer  eawstaff 
Elizabeth Kensler  Customer Services Manager, Gwasanaethau Gwybodaeth eak 
Emma Williams  Director, Swyddfa Academaidd  elw40 
Sarah Taylor  Head of Strategic Development, Cynllunio  srt 
Angharad Shaw  Lecturer, Cyfrifiadureg ais 
Mitchell Parker Research Ethics and Integrity Officer, Ymchwil, Busnes ac Arloesi mip32 
Steve Walsh  Head of Data Analysis & Reporting, Cynllunio   stw16 
Rhys Jones  Head of Department, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear  raj
Judith Shepherd Portfolio Manager (Learning & Teaching, Undergraduate & Postgraduate), DHGS jqr 

 

Manylion Cyswllt Athena Swan:

  • Dr Debra Croft, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb
  • Ruth Fowler, Swyddog Adnoddau Dynol
  • Joy Arkley (Partner Busnes Adnoddau Dynol IBERS)
  • Hannah Dee, Partner AS, Adran Cyfrifiadureg (Cyflwynwyd yr adran Cyfrifiadureg eu cais am wobr efydd adrannol ym mis Mai 2017.)

Dilynwch @AUAthenaSWAN ​​ar twitter