Diwgyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018

Dyddiad ac AmserDigwyddiadAgored ar gyferLleoliadCyswllt
Dydd Sul,  4ydd o Fawrth

Sialens Robo – Olympics ar gyfer merched

 

Mi fydd Clwb Robotics Aberystwyth yn cynnal sialens Lego Robot a ysbrydolwyd gan yr Olympics ar gyfer timau o ferched 8 oed +.

Yn gyntaf, adeiladwch eich robot, yna cystadlwch mewn nifer o sialensiau. Mae cofrestru yn angenrheidiol – cofrestrwch eich tîm yma:

 

https://www.eventbrite.com/e/robo-olympics-tickets-43174651545
Merched  8 oed +

Yr Hen Goleg, Heol y Frenin, Aberystwyth

SY23 2AX
Hannah Dee hmd1@aber.ac.uk

Dydd Mawrth, 6ed o Fawrth

10 y.b – 12 y.h

Sesiwn blasu ar gyfer Springfwrdd. Ebostiwch ruf@aber.ac.uk i gofrestru Pawb Medrus 3 Joy Arkley joa19@aber.ac.uk

Dydd Iau, 8fed o Fawrth

10 y.b – 5 y.h

‘Menywod, Ymfudo a Ffoaduriaid’

 

Cynhadledd a gynhelir gan Grŵp Ymchwil Astudiaethau Rhywedd Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018 yn yr Hen Goleg.


Cynnwys y diwrnod bydd symposiwm gan ôl-raddedigion ar gyfer myfyrwyr a staff ôl-raddedgion, gyda chyflwyniadau a gweithdai eraill a fyddai’n agored i bawb. Mi fydd strwythur y diwrnod wedi seilio ar daith fenyw yn mudo ar ei thaith o’i hymadawiad i’w chyrchfan, gyda chyfraniad gan wneuthurwyr polisïau Llywodraeth y DU, sefydliadau trydydd sector a grwpiau sy’n seiliedig ar gymdeithas. Rhai o’r themâu bydd y problemau a’r heriau sy’n wynebu menywod ymfudol yn ystod eu taith, yn ogystal â dathlu cyflawniadau a hanesion o obaith.

Dyma rai o’r siaradwyr a’r rhai fydd yn bresennol:

  • Myfyrwyr uwchraddedig ac uwch-academyddion
  • Cyngor Ffoaduriaid Cymru
  • Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru
  • Y Groes Goch Brydeinig
  • Cymorth i Ferched Cymru
  • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
  • Arweinwyr polisi o Lywodraeth Cymru a’r DU
  • Ammaara Nalban, Swyddog BME Undeb y Myfyrwyr
  • Madonna Kalousian, Prifysgol Caerhirfryn  

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim gan gynnwys lluniaeth, ond darperir cinio ar gyfer y siaradwyr yn unig.

 

https://www.facebook.com/events/1502294266474567/

 

 Pawb

 Darlithfa’r Celfyddydau, yr Hen Goleg

 Jo Hopkins joh73@aber.ac.uk

 Dydd Iau, 8fed o Fawrth

6.30 y.h – 9.30 .h

 

Ymlaen Gyda’n Gilydd

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod bydd Amgueddfa Ceredigion yn cyflwyno noswaith ddifyr o sgwrsio a thrafod, a cherddoriaeth gan y Bung Bung Belles. Bydd panel amrywiol o fenywod lleol sy’n ymgyrchwyr yn siarad am sut allwn ni weithio i greu byd mwy cyfartal. Cewch daith dywys o amgylch yr amgueddfa cyn i bopeth ddechrau, ac yn y diwedd bydd cyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y drafodaeth. Mae’n argoeli i fod yn noson llawn ysbrydoliaeth. Croeso i bawb. Trefnwyd mewn partneriaeth ag Aberration.
Pris £6, Gostyngiadau £5
 Pawb  Amgueddfa Ceredigion  Holly Owen Holly.Owen@ceredigion.gov.uk

 Dydd Gwener, 9fed o Fawrth

O 10 y.b ymlaen

 

Arddangosfa poster Arwresau STEM a chystadleuaeth poster myfyrwyr.

Arddangosfa: Yn foyer y Gwyddorau Ffisegol mi fydd arddangosfa o bosteri a grëwyd gan aelodau o staff yn IMPACS sy’n uwcholeuo’r merched yn y gwyddorau sydd wedi ein hysbrydoli.

 

Cystadleuaeth: Gall myfyrwyr greu poster (PDF, A3) am ferched yn y gwyddorau, Technoleg a Pheirianneg neu Fathemateg sydd wedi eu hysbrydoli.

Rhaid i’r posteri gael eu cyflwyno i Hannah Dee hdm1@aber.ac.uk cyn diwedd y diwrnod ar y 1af o Fawrth. Mi fydd y myfyriwr buddugol yn ennill set lego o’r marched yn NASA.   
 Myfyrwyr  Foyer y Gwyddorau Ffisegol  Hannah Dee hmd1@aber.ac.uk
 Trwygydol yr Wythnos:  

Arddangosfa poster Gwasanaeth Gwybodaeth

 

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol i Ferched 2018, dewch i weld ein harddangosfa er mwyn dysgu am ferched dylanwadol cynnar Prifysgol Aberystwyth a’r hyn a wnaethon nhw i ddatblygu’r Brifysgol i fod fel y mae heddiw. Darganfyddwch pa ferched astudiodd yn Aberystwyth gyntaf a phwy oedd ein Prif Swyddog benywaidd cyntaf, yn ogystal ag unigolion allweddol eraill:

https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/women-day/
 Pawb  Llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry  Elizabeth Kensler eak@aber.ac.uk