Menywod ac Arweinyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth - Diweddariad Mehefin 2017

Mae’n braf gallu tynnu eich sylw at raglen datblygu arweinyddiaeth i fenywod y Sefydliad Arweinyddiaeth AURORA ar gyfer 2017-18.

Os oes ydych am ragor o fanylion, yna cysylltwch yn y lle cyntaf â Joy Arkley ar joa19@aber.ac.uk os ydych yn aelod o staff IBERS, neu Debra Croft ar dec@aber.ac.uk ar gyfer pob adran arall. 

Mae’r rhaglen WUMS (‘Women in Universities Mentoring Scheme’, ar gyfer AU yng Nghymru) yn anffodus yn dod i ben. Dros y blynyddoedd, mae nifer o fenywod o’r Brifysgol wedi bod yn rhan o’r cynllun hwn ac wedi elwa ohono mewn nifer o ffyrdd. Os nad ydych wedi cymryd rhan, ond â diddordeb i wneud hynny yn ystod y flwyddyn nesaf, rhowch wybod os gwelwch yn dda er mwyn i ni gael amcan o’r galw sydd am raglen amgen. Cysylltwch ag equstaff@aber.ac.uk i fynegi eich diddordeb.

Rwyf hefyd am longyfarch pawb a gymrodd ran a diolch i Joy Arkley (Partner Busnes AD) am raglen Springboard 2017, fydd yn dod i ben ar 19 Mehefin, yng nghwmni’r siaradwyr gwadd, yr Is-Ganghellor, yr Athro Elizabeth Treasure  a’r Cyn Weinidog Jane Davidson. Mae hon yn addo bod yn sesiwn gyffrous ac yn ddathliad i gloi’r cwrs. Os ydych yn awyddus i ddysgu mwy am Springboard yn y dyfodol yna cysylltwch â Joy Arkley yn y lle cyntaf, ar joa19@aber.ac.uk

Os ydych am drafod unrhyw faterion cydraddoldeb mewn rhagor o fanylder yna cysylltwch ag equstaff@aber.ac.uk.

Diolch yn fawr,

Debra Croft