Rheoli Ynni

Mae’r uned Rheoli Ynni yn gyfrifol am gynyddu effeithlonrwydd y Brifysgol o safbwynt ei defnydd o nwy, dŵr a thrydan. Mae hefyd yn gweithio i leihau effaith amgylcheddol ystâd y Brifysgol yn gyffredinol. Mae’r Cynghorydd Ynni yn gyfrifol am gyllideb gwasanaethau’r Brifysgol ac am gaffael darparwyr gwasanaethau. I hwyluso hyn mae’r Brifysgol yn aelod o’r Consortiwm Ynni, consortiwm pwrcasu ar gyfer darparu gwasanaethau.

Mae’r uned hefyd yn gweinyddu aelodaeth y Brifysgol o gynllun ‘Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon’ y Llywodraeth.

Aelodau’r Tîm

EnwTeitlFfônE-bost
Janet Sanders Cynghorydd Ynni +44 (0)1970 62 1804 jcs14@aber.ac.uk