Show past events
Dydd Sadwrn Gorffennaf 1

Labordy Traeth yn y Bandstand

Bydd y Labordy Traeth yn y Bandstand ar ddydd Sadwrn o 10yb tan 4yp.  Dewch i weld y robotiaid rhyngweithiol a grëwyd gan aelodau o Glwb Roboteg Aberystwyth.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Bandstand Aberystwyth | Contact: Stephen Fearn: sdf@aber.ac.uk | 01970 621835

Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun, Celf

Tri ar ddeg o artistiaid yn ymateb i deithiau un dyn. Bydd yr artist Mary Lloyd Jones yn agor yr arddangosfa yma. Croeso i bawb - mynediad am ddim.

When: 2:00 - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: hengoleg@aber.ac.uk

Dydd Sul Gorffennaf 2

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Llun Gorffennaf 3

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Gorffennaf 4

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mercher Gorffennaf 5

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Seminar Celf: Y Broses Greadigol

Seminar Agored o dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joyner

When: 1:00 - 2:00pm | Where: Ystafell Seddon, Hen Goleg | Contact: Nia Davies nid@aber.ac.uk | 01970 62 8692

Dydd Iau Gorffennaf 6

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Gwener Gorffennaf 7

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn Gorffennaf 8

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sul Gorffennaf 9

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Llun Gorffennaf 10

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Gorffennaf 11

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mercher Gorffennaf 12

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Diwrnod Agored

Dewch i weld ein campws a'n hadnoddau a chael gwybod beth sy'n gwneud Aberystwyth y lle gorau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr. Bydd modd: Ymweld ag adrannau, siarad â darlithwyr, gweld llety'r Brifysgol ag ymweld â'r dref. 

When: 9:00am - 4:00pm | Where: Prifysgol Aberystwyth | Contact: diwrnodagored@aber.ac.uk | 01970 622065

Dydd Iau Gorffennaf 13

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Gwener Gorffennaf 14

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Symposiwm Crefft Radicalaidd: Archwiliadau mewn Creadigedd am ddim

Bydd y symposiwm hwn, a drefnir gan Craftspace, yn ystyried ymhellach y themâu a amlygir yn yr arddangosfa Crefft Radicalaidd: Ffyrdd Amgen o Greu.

When: 9:00am - 5:00pm | Where: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth | Contact: Swyddfa Docynnau: 01970 62 32 32

Dydd Sadwrn Gorffennaf 15

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sul Gorffennaf 16

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Llun Gorffennaf 17

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Gorffennaf 18

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mercher Gorffennaf 19

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Iau Gorffennaf 20

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Gwener Gorffennaf 21

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn Gorffennaf 22

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sul Gorffennaf 23

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Llun Gorffennaf 24

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Prifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru

Croeso cynnes i bawb ym Mhafiliwn Addysg ger y prif gylch (stondin G469) a Phabell IBERS yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad (stondin CCA795) rhwng 24 - 27 Gorffennaf. Ceir gwybodaeth bellach am weithgareddau a digwyddiadau gan gynnwys ein siediau potio, bwth ffoto a'n labordy byw yma

When: 8:30am - 5:00pm | Where: Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, LD2 3SY | Contact: digwyddiadau@aber.ac.uk // 01970 622 065

Dydd Mawrth Gorffennaf 25

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Prifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru

Croeso cynnes i bawb ym Mhafiliwn Addysg ger y prif gylch (stondin G469) a Phabell IBERS yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad (stondin CCA795) rhwng 24 - 27 Gorffennaf. Ceir gwybodaeth bellach am weithgareddau a digwyddiadau gan gynnwys ein siediau potio, bwth ffoto a'n labordy byw yma

When: 8:30am - 5:00pm | Where: Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, LD2 3SY | Contact: digwyddiadau@aber.ac.uk // 01970 622 065

Dydd Mercher Gorffennaf 26

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Prifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru

Croeso cynnes i bawb ym Mhafiliwn Addysg ger y prif gylch (stondin G469) a Phabell IBERS yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad (stondin CCA795) rhwng 24 - 27 Gorffennaf. Ceir gwybodaeth bellach am weithgareddau a digwyddiadau gan gynnwys ein siediau potio, bwth ffoto a'n labordy byw yma

When: 8:30am - 5:00pm | Where: Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, LD2 3SY | Contact: digwyddiadau@aber.ac.uk // 01970 622 065

Dydd Iau Gorffennaf 27

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Prifysgol Aberystwyth yn Sioe Frenhinol Cymru

Croeso cynnes i bawb ym Mhafiliwn Addysg ger y prif gylch (stondin G469) a Phabell IBERS yn yr ardal Gofal Cefn Gwlad (stondin CCA795) rhwng 24 - 27 Gorffennaf. Ceir gwybodaeth bellach am weithgareddau a digwyddiadau gan gynnwys ein siediau potio, bwth ffoto a'n labordy byw yma

When: 8:30am - 5:00pm | Where: Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, LD2 3SY | Contact: digwyddiadau@aber.ac.uk // 01970 622 065

Dydd Gwener Gorffennaf 28

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn Gorffennaf 29

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sul Gorffennaf 30

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Awst 1

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Mercher Awst 2

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Iau Awst 3

Arddangosfa: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun Celf

13 ymateb i deithiau ryngwladol un dyn. Mynediad am ddim. Croeso i bawb.

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg | Contact: oldcollege@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn Medi 16

Diwrnod Agored

Dewch i weld ein campws a'n hadnoddau a chael gwybod beth sy'n gwneud Aberystwyth y lle gorau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr. Bydd modd: Ymweld ag adrannau, siarad â darlithwyr, gweld llety'r Brifysgol ag ymweld â'r dref. 

When: 9:00am - 4:00pm | Where: Prifysgol Aberystwyth | Contact: diwrnodagored@aber.ac.uk | 01970 622065

Gorffennaf
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Awst
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Medi
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30