Show past events
Dydd Mawrth Hydref 4

Wythnos Gofod y Byd 2016 - Yr Hen Goleg

Darganfyddwch ymchwil yn Aberystwyth sydd wedi’w gysylltu â’n thema eleni; ‘Synhwyro o bell yn arwain ein dyfodol’.

Rhagor am wybodaeth.

When: 9:00am - 6:00pm | Where: Y Cwad, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: Rachel Cross - rac21@aber.ac.uk

Dydd Mercher Hydref 5

Wythnos Gofod y Byd 2016 - Yr Hen Goleg

Darganfyddwch ymchwil yn Aberystwyth sydd wedi’w gysylltu â’n thema eleni; ‘Synhwyro o bell yn arwain ein dyfodol’.

Rhagor am wybodaeth.

When: 9:00am - 6:00pm | Where: Y Cwad, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: Rachel Cross - rac21@aber.ac.uk

Wythnos Gofod y Byd 2016

Sesiwn galw i mewn ‘Gofyn i’r Arbennigwyr’ gyda gweithgareddau rhyngweithiol.

Profiad Planetariwm - Dewch i gyfarfod staff o’r Adran Ffiseg i ymgolli yn ein Planetariwm 360 dros dro.

Rhagor am wybodaeth.

When: 3:30 - 6:30pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: Rachel Cross - rac21@aber.ac.uk

Dydd Iau Hydref 6

Wythnos Gofod y Byd 2016 - Yr Hen Goleg

Darganfyddwch ymchwil yn Aberystwyth sydd wedi’w gysylltu â’n thema eleni; ‘Synhwyro o bell yn arwain ein dyfodol’.

Rhagor am wybodaeth.

When: 9:00am - 6:00pm | Where: Y Cwad, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: Rachel Cross - rac21@aber.ac.uk

Dydd Gwener Hydref 7

Wythnos Gofod y Byd 2016 - Yr Hen Goleg

Darganfyddwch ymchwil yn Aberystwyth sydd wedi’w gysylltu â’n thema eleni; ‘Synhwyro o bell yn arwain ein dyfodol’.

Rhagor am wybodaeth.

When: 9:00am - 6:00pm | Where: Y Cwad, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: Rachel Cross - rac21@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn Hydref 8

Dathlu Llwyddiant Eurig

Noson o farddoniaeth a chân, cyfarch a thynnu coes, yng nghwmni’r Glêr, pros Talwrn y Beirdd a’r sîn farddol Cymraeg!

I archebu eich tocyn am ddim, ewch i: www.aber.ac.uk/eurig

When: 7:30 - 11:30pm | Where: Yr Hen Neuadd, Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth | Contact: digwyddiadau@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Hydref 11

Sioeau Teithiol Rali GB Cymru

Mae Aberystwyth yn falch o gael bod yn un o'r prif ganolfannau ar gyfer sioe deithiol y rali eleni, gan adeiladu momentwm ar gyfer y prif ddigwyddiad mewn ychydig dros bythefnos. Fel rhan o'r ymweliad, bydd car rali yn cael ei barcio y tu allan i adeilad IBERS ar gampws Penglais. Bydd un o brif yrrwyr y rali hefyd wrth law i ateb cwestiynau. Croeso i bawb.

When: 12:30 - 3:30pm | Where: Adeilad IBERS, Campws Penglais | Contact: digwyddiadau@aber.ac.uk

Dydd Iau Hydref 13

Darlith Flynyddol Waltz

Yr Athro Jeremy Black - ‘War and International Relations 1400-2100.

Darlith Gyheoddus – Croeso i bawb.

When: 6:00 - 7:15pm | Where: Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais, SY23 3FE | Contact: interpol@aber.ac.uk

Dydd Gwener Hydref 14

Dathliadau Diwrnod y Sylfaenwyr - Teithiau Tywys yn yr Hen Goleg

Yn rhan o ddathliadau Diwrnod Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth, estynnwn wahoddiad i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd i ddysgu mwy am fan cychwyn ysgolheictod prifysgol yng Nghymru.

Bydd y teithiau yn gadael 11.00; 12.00 (Cyfrwng Cymraeg); 13.00; 14.00

Rhagor o wybodaeth

When: 11:00am - 3:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: hengoleg@aber.ac.uk

Darlith Goffa yr Athro David Trotter - ‘The Easy Yoke of Strict Science’

Yr Athro Dr Frankwalt Möhren
Prifysgol Heidelberg
Cyn-Gyfarwyddwr sefydliad ymchwil DEAF (Geiriadur Geirdarddol Hen Ffrangeg)

17.15 - Derbyniad diodydd am ddim
18.00 - Darlith Goffa

Croeso cynnes i bawb

When: 6:00 - 7:15pm | Where: Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: modernlangs@aber.ac.uk

Dydd Sadwrn Hydref 15

Diwrnodau Agored

Dod i Ddiwrnod Agored yw’r unig ffordd i fod yn hollol siŵr o wybod bod prifysgol yn iawn i chi. Dewch draw i un o’n Diwrnodau Agored i weld beth sydd gan Brifysgol Aberystwyth i’w gynnig. Rhagor am wybodaeth

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Prifysgol Aberystwyth | Contact: marchnata@aber.ac.uk

Dydd Llun Hydref 17

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mawrth Hydref 18

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth - Digwyddiad Ymgynghori Cymunedol

Cyfle i’r gymuned ddarganfod mwy am brosiect CAMA.
Digwyddiad galw heibio cyhoeddus o 5.30yp i’w ddilyn gan gyflwyniad am 7yh.

Ariannwyd y Campws gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

When: 5:30 - 8:00pm | Where: Neuadd Bentref Penrhyncoch | Contact: aiecadmin@aber.ac.uk | 01970 621809

Dydd Mercher Hydref 19

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Darlith Gyhoeddus - 'John Keats's Ghosts'

Mae Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth yn cyflwyno

'John Keats's Ghosts'

Darlith Gyhoeddus gyda’r ysgolhaig nodedig ar John Keats, yr Athro Nicholas Roe (Prifysgol St Andrews,)
awdur John Keats: A New Life (2013)

Rhagor o wybodaeth.

When: 6:00 - 8:00pm | Where: Ystafell Seddon, Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth, SY23 2AX | Contact: Dr Beth Rodgers - bjr6@aber.ac.uk

Dydd Iau Hydref 20

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Gwener Hydref 21

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Llun Hydref 24

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Noson Adborth Cynlluniau Anrhydedd Cyfun

Estynnir gwahoddiad i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i noson ar gyfer cynlluniau Anrhydedd Cyfun.

Rhagor o wybodaeth

When: 6:15 - 7:00pm | Where: Medrus Mawr, Penbryn, Campws Penglais | Contact: plastaff@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Hydref 25

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mercher Hydref 26

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Iau Hydref 27

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Darlith Goffa EH Carr

Darlith Gyhoeddus: ‘Sometimes it matters who is in power’ Traddodir y ddarlith gan yr Athro Margaret MacMillan, awdur enwog sydd wedi ennill nifer o wobrau am ei llyfrau poblogaidd dros y byd.

When: 6:00 - 7:15pm | Where: Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FE | Contact: Ffôn: 01970 628563 Ffacs: 01970 622709 Ebost: gwleidyddiaeth@aber.ac.uk

Dydd Gwener Hydref 28

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Trafodaeth Panel HIL - Profiadau Pobl Dduon mewn Addysg Uwch

Fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon, mae'r Rhwydwaith Staff Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn cynnal Trafodaeth Panel HIL - Profiadau Pobl Dduon mewn Addysg Uwch.

Croeso i bawb.

Rhagor o Wybodaeth

When: 6:30 - 7:45pm | Where: Prif Neuadd, Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais, SY23 3FE | Contact: Ruth Fowler - ruf@aber.ac.uk

Dydd Mawrth Tachwedd 1

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mercher Tachwedd 2

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Iau Tachwedd 3

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Gwener Tachwedd 4

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Llun Tachwedd 7

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mawrth Tachwedd 8

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mercher Tachwedd 9

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Iau Tachwedd 10

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Gwener Tachwedd 11

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Sadwrn Tachwedd 12

Diwrnodau Agored

Dod i Ddiwrnod Agored yw’r unig ffordd i fod yn hollol siŵr o wybod bod prifysgol yn iawn i chi. Dewch draw i un o’n Diwrnodau Agored i weld beth sydd gan Brifysgol Aberystwyth i’w gynnig. Rhagor am wybodaeth

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Prifysgol Aberystwyth | Contact: marchnata@aber.ac.uk

Dydd Llun Tachwedd 14

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mawrth Tachwedd 15

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Mercher Tachwedd 16

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Iau Tachwedd 17

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Dydd Gwener Tachwedd 18

Cefn y Llwyfan: Printiau a lluniau gan John Vivian Roberts

Arddangosfa o brintiau a lluniau gan yr arlunydd a'r gwneuthurwr printiau John Vivian Roberts (1923-2003)

Canolbwyntir ar agwedd benodol iawn ar fywyd yn y Babell Fawr ac o’i chwmpas, wrth ymdrin yn sensitif â'u hunigrwydd o dan y miri a'r asbri arwynebol; yr hyn a alwai 'ffaith a ffantasi' bywyd y syrcas.

Rhagor o Wybodaeth

When: 10:00am - 5:00pm | Where: Oriel Ysgol Gelf, Buarth Mawr SY23 1NG | Contact: Alice Earp, Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, Prifysgol Aberystwyth ale@aber.ac.uk | 01970 622578

Hydref
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Tachwedd
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30