Show past events
Dydd Sadwrn Rhagfyr 1

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: hengoleg@aber.ac.uk

Dydd Llun Rhagfyr 3

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Mawrth Rhagfyr 4

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Mercher Rhagfyr 5

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Iau Rhagfyr 6

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Gwener Rhagfyr 7

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Sadwrn Rhagfyr 8

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: hengoleg@aber.ac.uk

Dydd Llun Rhagfyr 10

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Mawrth Rhagfyr 11

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Ail Ailddatblygu'r Hen Goleg - Ymgynghoriad Cyhoeddus

Mae'r digwyddiad yn gyfle i glywed rhagor am ein cynigion uchelgeisiol gyda chymorth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i sicrhau dyfodol yr adeilad hanesyddol rhestredig Gradd 1 hwn ger y lli a helpu adfywiad economaidd ein tref a'n rhanbarth.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.aber.ac.uk/hengoleg

When: 6:00 - 7:30pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth SY23 2AY | Contact: Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus - 01970 62 8551

Dydd Mercher Rhagfyr 12

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Iau Rhagfyr 13

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Gwener Rhagfyr 14

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: 01970 623111

Dydd Sadwrn Rhagfyr 15

Georgie Meadows: Stitched Drawings

Arddangosfa yn yr Oriel

When: 10:00am - 4:00pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AU | Contact: hengoleg@aber.ac.uk

Dydd Llun Rhagfyr 17

Dathlu'r Nadolig yn yr Hen Goleg

Mae croeso cynnes i gymuned Aberystwyth ymuno â ni i ddathlu’r Nadolig yn yr Hen Goleg.

Dewch â’r teulu cyfan i ddathlu’r ŵyl. Bydd Siôn Corn yn croesawu’r ifancaf yn ein plith ac yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru, sef Elusen y Flwyddyn yr Is-Ganghellor.

Croeso i Bawb!

When: 4:00 - 5:30pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth SY23 2AY | Contact: Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus - 01970 62 8551

Dathlu’r Nadolig yn yr Hen Goleg

Digwyddiad Nadolig i'r teulu cyfan yn yr Hen Goleg, Dydd Lun 17 Rhagfyr 4yp - 5.30yp.

When: 4:00 - 5:30pm | Where: Yr Hen Goleg, Stryd y Brenin Aberystwyth SY23 2AX | Contact: hengoleg@aber.ac.uk

Rhagfyr
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31