'The UK Supreme Court - what does the public see?'

Dydd Gwener 22 Ebrill 2015

Siaradwraig: Isobel Williams - Arlunydd Llys

Dyddiad:

Dydd Gwener 22 Ebrill 2015

Amserlen:

18.15 - Darlith Gyhoeddus

Lleoliad:

Ystafell EM 1.21, Adeilad Elystan Morgan
Canolfan Llanbadarn,
Aberystwyth, SY23 3AS

 Cyswllt:

Dr Naomi Salmon – njs@aber.ac.uk

Darlith Gyhoeddus - Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Cyfiawnder agored yw ei nod, ac mae'r Goruchaf Lys yn croesawu'r cyhoedd ac yn darparu profiad addysgol, ac mae hyd yn oed wedi ennill sgôr uchel ar TripAdvisor – ond beth mae'r ymwelwyr lleyg yn ei ddeall o theatr astrus y gwrandawiadau?

O bryd i'w gilydd mae Isobel Williams yn tynnu lluniau yn y seddi cyhoeddus gyda chaniatâd y llys ac mae'n cofnodi ei hargraffiadau ar ei blog.

Pam mae'n ei wneud? A sut y llwyddodd i gyrraedd yno? Bydd darlith Isobel, gyda llu o'i lluniau, yn disgrifio sut mae tynnu lluniau o bobl o dan yr A40 a'r gwersylloedd protestio Occupy wedi'i harwain i lys uchaf y wlad. Bydd hi'n cynnwys ei meddyliau a'i lluniau am achos Nicklinson, sef yr achos 'hawl-i-farw' y gwrandawyd arno yn y Goruchaf Lys a astudiwyd gan Jenny Edwards.  

Croeso i bawb.