Strwythur adran gyllid

Strwythur adran gyllid

Staff Rheoli

RôlEnwE-bostFfôn
Cyfarwyddwr Cyllid Daniel Benham dab77@aber.ac.uk (01970) 622026
Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol - Systemau a Thechnegol Eiddig Morgan eim16@aber.ac.uk (01970) 622964
Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol - Cyfrifon ac Adroddiadau Mark Godsell

mdg6@aber.ac.uk

(01970) 621850
Cynorthwy-ydd Gweinyddol / Cynorthwy-ydd Personol i’r Cyfarwyddwr Cyllid a’r Cynorthwywyr Carol Rees cej@aber.ac.uk (01970) 621752
Ymholiadau Cyffredinol Adran Gyllid finance@aber.ac.uk  

 

 

Cyfalaf Strategol, Treth a'r Trysorlys

RôlEnwE-bostFfôn
Cyfrifydd Ariannol Nansi George ngg@aber.ac.uk (01970) 621953
Cyfrifydd Ariannol Hywel Williams hyw@aber.ac.uk  
Cynorthwy-ydd Cyllid Sarah James saj59@aber.ac.uk (01970) 621748

Swyddfa Caffael

RôlEnwE-bostFfôn
Rheolwr Caffael Mike Smith mks@aber.ac.uk (01970) 628611
Uwch Swyddog Caffael Lee Pereira lep27@aber.ac.uk (01970) 628716
Cynorthwy-ydd Caffael Julie Woolley jup@aber.ac.uk (01970) 628584

Cyfrifon ac Adroddiadau

RôlEnwE-bostFfôn
Cyfrifydd Rheolaeth Mark Davies dmd@aber.ac.uk (01970) 622038
Cyfrifydd Rheolaeth Stephen Harrison sth@aber.ac.uk (01970) 628655
Cyfrifydd Rheolaeth (IBERS) Andrew Davies agd@aber.ac.uk (01970) 623011
Cyfrifydd Rheoli Prosiectau Martin Tranter myt@aber.ac.uk (01970) 628684
Cyfrifydd Rheolaeth Rhian Linehan rel17@aber.ac.uk (01970) 622028
Hyfforddai Graddedig Anna Gracz amg20@aber.ac.uk (01970) 622037

Systemau Ariannol

RôlEnwE-bostFfôn
Rheolwr Swyddfa a Systemau Emyr Fitter ewf@aber.ac.uk (01970) 621883
Swyddog Cynorthwyol Systemau a Thaliadau Ar-Lein Anthony Tedaldi aht@aber.ac.uk (01970) 628430
Ymholiadau Cyffredinol Financial Systems abwstaff@aber.ac.uk  

Swyddfa Ffioedd ac Arian

RoleNameE-mailTelephone
Rheolwr Ffioedd ac Arian Parod Helen Thomas hmt@aber.ac.uk (01970) 622131
Cydlynydd Casgliadau Matthew Sutton mjs@aber.ac.uk (01970) 622040
Cynorthwy-ydd Cyllid Meretta Griffiths mrg@aber.ac.uk (01970) 622041
Cynorthwy-ydd Cyllid Betsan Spiers mrs@aber.ac.uk (01970) 622042
Cynorthwy-ydd Cyllid Justine Thomas jsp@aber.ac.uk (01970) 621584
Cynorthwy-ydd Cyllid Alison Evans ale18@aber.ac.uk (01970) 621583
Cynorthwy-ydd Cyllid Barbara Evans ble1@aber.ac.uk (01970) 622799
Cynorthwy-ydd Cyllid Kenneth Evans kee7@aber.ac.uk (01970) 621582
Cynorthwy-ydd Cyllid Sashka Young say2@aber.ac.uk (01970) 628755
Ymholiadau Cyffredinol  

ffioedd@aber.ac.uk

(01970) 622043

(01970) 628434

Cyfrifon Taladwy

RôlEnwE-bostFfôn
Arweinydd Tîm Taliadau Cyflenwr Sherenna Lewis shl15@aber.ac.uk (01970) 622035
Cynorthwy-ydd Cyllid Val Evans vae5@aber.ac.uk (01970) 622036
Cynorthwy-ydd Cyllid Angie Jones snj@aber.ac.uk (01970) 628657
Cynorthwy-ydd Cyllid Gwen Hopton exh@aber.ac.uk (01970) 621801
Ymholiadau Cyffredinol Taliadau Cyflenwyr supplier-payments@aber.ac.uk  

 

Gyllid YB&A

RôlEnwE-bostFfôn
Rheolwr Cyllid YB&A Emyr Reynolds ehr@aber.ac.uk (01970) 622257
Swyddog Cyllid YB&A Peter Botwood peb16@aber.ac.uk (01970) 628485
Swyddog Cyllid YB&A Nansi Williams nww@aber.ac.uk (01970) 622747
Swyddog Cyllid YB&A Gwawr Edwards gce@aber.ac.uk (01970) 622058
Swyddog Cyllid YB&A Vanessa Westbury vvw@aber.ac.uk (01970) 628793
Ymholiadau Cyffredinol   rfostaff@aber.ac.uk