Is-Bwyllgorau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o bwyllgorau sy’n ystyried materion ar ran y cyrff llywodraethol, Mae rhai ohonynt yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyngor, eraill yn uniongyrchol i’r Senedd, a’r gweddill yn adrodd i’r Cyngor a’r Senedd ar y cyd.

Mae’r Strwythur Pwyllgorau ganlynol yn darlunio strwythur pwyllgorau Prifysgol Aberystwyth ac yn egluro’r berthynas rhwng pob haen:

Siart (Adrodd) Pwyllgorau Llywodraethu

       Strwythur Pwyllgorau Academaidd

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch pob un o’r pwyllgorau hyn – gan gynnwys yr aelodaeth a’r cylchoedd gorchwyl – drwy ddilyn y dolenni perthnasol.

Is-bwyllgorau’r Cyngor

Y Pwyllgor Archwilio Risg a Sicrwydd
Y Pwyllgor Llywodraethu a Chydymffurfio
Y Pwyllgor Buddsoddiadau
Y Pwyllgor Diswyddo
Y Pwyllgor Taliadau
Y Pwyllgor Adnoddau a Pherfformiad


Is-bwyllgorau’r Senedd

Bwrdd Arholi'r Senedd
Y Bwrdd Academaidd

Y Pwyllgor Datblygu a Chynllunio Academaidd
Y Pwyllgor Rheoli Academaidd (PAM)
Y Pwyllgor Darpariaeth Ryngwladol a Chydweithredol
Y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd
Pwyllgor Recriwtio a Marchnata
Y Pwyllgor Graddau Ymchwil
Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr