Is-Bwyllgorau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth nifer o bwyllgorau sy’n ystyried materion ar ran y cyrff llywodraethol, Mae rhai ohonynt yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyngor, eraill yn uniongyrchol i’r Senedd, a’r gweddill yn adrodd i’r Cyngor a’r Senedd ar y cyd.

Mae’r Strwythur Pwyllgorau ganlynol yn darlunio strwythur pwyllgorau Prifysgol Aberystwyth ac yn egluro’r berthynas rhwng pob haen:

Siart (Adrodd) Pwyllgorau Llywodraethu

       Strwythur Pwyllgorau Academaidd

Ceir mwy o wybodaeth ynghylch pob un o’r pwyllgorau hyn – gan gynnwys yr aelodaeth a’r cylchoedd gorchwyl – drwy ddilyn y dolenni perthnasol.

Is-bwyllgorau’r Cyngor

Pwyllgor Archwilio a Risg
Pwyllgor Enwebiadau
Pwyllgor Taliadau Staff Hyn

Is-bwyllgorau’r Cyngor a’r Senedd ar y cyd

Pwyllgor Siarter
Pwyllgor ar Wobrau er Anrhydedd
Pwyllgor Cyllid a Strategaeth
Grŵp Cynghorol ar Brosiectau o Sylwedd
Pwyllgor Buddsoddiadau
Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
Pwyllgor Datblygu Proffesiynol, Staffio a Chydraddoldeb
Pwyllgor Diswyddo
Pwyllgor Diswyddo (Diwygiadau Dros Dro i ganiatau i'r Pwyllgor ystyried cynnig i ailstrwythuro'r sefydliad cyfan, a'i roi ar waith)
Pwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol
Pwyllgor Strategaeth y Gymraeg

Is-bwyllgorau’r Senedd

Bwrdd Arholi'r Senedd
Y Bwrdd Academaidd

Is-bwyllgorau'r Bwrdd Academaidd

Y Pwyllgor Datblygu a Chynllunio Academaidd
Y Pwyllgor Rheoli Academaidd (PAM)
Y Pwyllgor Darpariaeth Ryngwladol a Chydweithredol
Y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd
Pwyllgor Recriwtio a Marchnata
Y Pwyllgor Graddau Ymchwil
Y Pwyllgor Cymorth i Fyfyrwyr