Gyrfaoedd

Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Aberystwyth yn darparu gwasanaeth ardderchog a chefnogol sy'n galluogi myfyrwyr a graddedigion i gyd i wireddu eu dyheadau, yn gwneud dewisiadau bywyd gwybodus a chyflawni eu potensial.

Mae eu gwefan yn cael ei anelu'n bennaf at fyfyrwyr. I gael cymorth yn seiliedig ar eich lefel bresennol o astudio, cliciwch ar y pennawd perthnasol isod:
Graddedigion
Ôl-raddedig - gradd Meistr
Ôl-raddedig - PhD