Croeso!

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig. Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma. Yn ogystal â weithgareddau cynefino’r Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

 

Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd fynychu Cynefino Ôl-raddedig.
Mae croeso cynnes i fyfyrwyr ôl-raddedig rhan-amser newydd hefyd, ond nid yw eu presenoldeb yn orfodol, dim ond am y Modiwl PGM9005 neu MOR 9005

Cynefino ar gyfer Uwchraddedigion i gyd

Dydd Llun, 24 Medi 2018

 AmserDigwyddiadLleoliad
1 - 5 y.p. Yr holl Uwchraddedigion Ymchwil newydd Llandinam A6 Campws  Penglais
1 - 5 y.p. Sesiwn Gynefino cyfrwng Cymraeg i Uwchraddedigion Ymchwils

S7, Adeilad Cledwyn

Prifysgol Aberystwyth - Penwythnos Mawr y Croeso a’r Wythnos Ymgartrefu

Dydd Gwener 28 Medi 2018

MOR9005 Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Cynhelir y gweithdy hwn ar ddechrau Blwyddyn Un, a bydd yn dod â’r holl uwchraddedigion ymchwil ynghyd ac yn canolbwyntio ar Foeseg Ymchwil, Materion yn ymwneud ag Ysgrifennu a sgiliau Addysgu. Bydd hyn yn cynnwys moeseg, materion yn ymwneud â llên-ladrad, cyfrinachedd, hawlfraint, diogelu data, rhyddid gwybodaeth yn y broses ymchwil ac ysgrifennu.

Gorfodol i bob myfyriwr uwchraddedig ymchwil (MPhil a PhD)
AmserDigwyddiadLleoliad

Trwy'r dydd o 9 yb - 4 yp

[9 yb - 1 yp gorfodol i bawb]

[1 yp - 4 yp optional teaching workshops]

PGM9005 Adeilad Edward Llwyd, Ystafell 0.01
Trwy'r dydd o 9 yb MOR9005 [Cyfrwng Cymraeg] S7, Adeilad Cledwyn
Ymgorffori (sesiynau dewisol)
Cyflwyniad Ysgol y Graddedigion i’r Rhaglen Addysgu (2018-19)
Teitl: ‘Cyflwyniad i Asesu ac Adborth’
Teitl: ‘Addysgu mewn grwpiau bach’

Cynefino i Uwchraddedigion a Addysgir

Hanfodol i’r holl uwchraddedigion amser-llawn a addysgir

Dydd Mawrth 25 Medi 2018
AmserDigwyddiadLleoliad
10.00 yb - 1.00 yp Cynefino i Uwchraddedigion a Addysgir MP 0.15, Campws Penglais

 

 

 

 

 

 

 

Yn ogystal â weithgareddau cynefino'r  Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Isod, cyflwyniadau PowerPoint o rai o'r sesiynau cynefino a gynhaliwyd o'r blaen:

(ar gael yn Saesneg yn unig)