Croeso!

Nod gweithgareddau cynefino’r Brifysgol ydy eich cyflwyno i'r holl wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y Brifysgol, yn ogystal â roi gwybodaeth hanfodol am gofrestru. Mae hefyd yn gyfle i gwrdd â'ch cyd-fyfyrwyr a rhai o'r staff y Brifysgol sydd â chyfrifoldeb am astudiaethau ôl-raddedig. Yn ogystal â chynnig croeso cynnes i chi, rydym yn gobeithio y bydd cynefino yn ateb llawer o'r cwestiynau sydd gennych am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl, a'r hyn a ddisgwylir oddi wrthych, fel myfyriwr ôl-raddedig yma. Yn ogystal â weithgareddau cynefino’r Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

 

Mae'n orfodol i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig llawn amser newydd fynychu Cynefino Ôl-raddedig.
Mae croeso cynnes i fyfyrwyr ôl-raddedig rhan-amser newydd hefyd, ond nid yw eu presenoldeb yn orfodol.

 

Cynefino ar gyfer Uwchraddedigion Ymchwil Newydd

Dydd Llun  25 Medi 2017
AmserAdranLleoliad
 13:00 - 17:00 Ôl-raddedigion Ymchwil Newydd i gyd A6 Adeilad Llandinam, Penglais
 13:00 - 17:00

Cynefino cyfrwng Cymraeg i Uwchraddedigion Ymchwil

Rhaglen

S7, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais

 

 

 Dydd Gwener 29 Medi 2017
 MOR9005 Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil 
Trwy'r dydd (dechrau 9:00yb) MOR9005 (Welsh Medium) Moeseg, Llenladrata ac Ymarfer Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil S7, Adeilad Cledwyn, Penglais Campus

 Yn cynnwys (dewisol):

Cyflwyniad i Addysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth (AUMA)

 

Cynefino ar gyfer Uwchraddedigion sy'n cael eu haddysgu

 Dydd Mawrth 26 Medi 2017
AmserAdranLleoliad
 10:00 - 11:30 Gyfraith, Adran Astudiaethau Gwybodaeth (DIS), Busnes(SMB) Ystafell T1,  Adeilad Elystan Morgan , Campws Llanbadarn
 11:30 - 13:00

Cynefino cyfrwng cymraeg ar gyfer uwchraddedigion sy'n cael eu haddysgu

Rhaglen

S7, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais
 11:30 - 13:00 Celf, Addysg, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd Modern, Hanes a Hanes Cymru, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Theatr, Ffilm a Theledu, Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Cyfridiadureg, Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, Methemateg, Ffiseg Ystafell A12 Hugh Owen, Campws Penglais

 

Yn ogystal â weithgareddau cynefino'r  Brifysgol, byddwch hefyd yn cael cyfarfodydd cynefino yn eich adran academaidd.

Isod, cyflwyniadau PowerPoint o rai o'r sesiynau cynefino a gynhaliwyd o'r blaen:

(ar gael yn Saesneg yn unig)