Three Minute Thesis

Three Minute Thesis logo & strapline

Galw am geisiadau

Cystadleuaeth academaidd ar gyfer myfyrwyr ymchwil doethurol yw’r Three Minute Thesis (3MT®).

A allwch chi wynebu’r her o gyfathrebu cymhlethdod a pherthnasedd eich ymchwil i gynulleidfa sydd ddim yn arbenigwyr, ar lafar, mewn tair munud yn unig? A allwch chi eich cyfyngu eich hun i un sleid yn unig wrth gyflwyno? Wrth gwrs y gallwch chi.

Bydd myfyrwyr y rownd derfynol yn cynrychioli’r Brifysgol yn y Rownd Derfynol Genedlaethol.

Pam cofrestru?

 • I feithrin hyder wrth siarad yn gyhoeddus
 • I feithrin sgiliau cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd
 • I ddatblygu iaith hygyrch i gyflwyno eich gwaith ymchwil i bobl sydd ddim yn arbenigwyr
 • I rannu eich syniadau â chynulleidfa ehangach yn Aberystwyth
 • Gwobrau cyffrous – Gwobr o £100 i enillydd cystadleuaeth Aberystwyth a dwy wobr gysur o £50.
 • Cyfleoedd i rwydweithio

Cymhwysedd i gofrestru ar gyfer Cystadleuaeth 3MT

 • I gofrestru, rhaid ichi fod yn eich 2il flwyddyn neu uwch o raglen ddoethurol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Ni fyddwch wedi sefyll eich arholiad llafar cyn dyddiad y rownd derfynol ar Fehefin 6 2017.
 • Am beth y mae’r beirniaid yn chwilio? Peidiwch â chyflwyno’ch fideo heb ddarllen y Rheolau Cofrestru a’r Meini Prawf Beirniadu yn ofalus.

Dyddiadau allweddol a sut i gofrestru

 1. Erbyn Dydd Llun, Ebrill 17 2017 – Anfonwch e-bost at Ysgol y Graddedigion (graduate.school@aber.ac.uk) i gofrestru eich diddordeb. Cewch eich cofrestru wedyn ar y modiwl Three Minute Thesis ar Blackboard.
 2. Cyn Dydd Llun, Mai 8 2017 – Uwchlwythwch i Blackboard, fideo syml, dair munud o hyd, ar ffurf “pen sy’n siarad”, ynghyd â chrynodeb ymchwil 200 o eiriau. Peidiwch â phoeni am safon y cynhyrchu – bydd fideo syml wedi’i recordio ar eich ffôn yn fwy na derbyniol.
 3. Dydd Llun, Mai 22– Cyhoeddi enwau’r myfyrwyr yn y rownd derfynol
 4. Dydd Mawrth, Mehefin 6 2017 – Rowndiau Terfynol yn Fyw yn Aberystwyth yn IBERS 0.33
 5. Gorffennaf 2017: Rownd gynderfynol genedlaethol ar lein. Os cewch eich dewis ar gyfer y rownd derfynol genedlaethol, bydd raid ichi fod ar gael i deithio i leoliad y gystadleuaeth (i’w gadarnhau) ar gyfer gyda’r nos ar Medi 11 2016. Telir costau teithio.

Cysylltiadau defnyddiol