eFentora

Cynllun newydd gan yr Adran Gyrfaoedd

Cynefino Medi 2017

Mae gwybodaeth am y rhaglen cynefino Medi 2017 ar gael yma.

Dyfarnu Ysgoloriaethau Ymchwil i Dri

Mae tri myfyriwr wedi ennill ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddilyn doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Pobl y Sioe Frenhinol: Cymeriadau tu ôl i’r Sioe

Mae myfyriwr uwchraddedig yn dweud storiau’r bobl sy’n ymweld â’r Sioe neu yn gweithio yna ar cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ei thesis. Cliciwch yma i gael gwybodaeth bellach.