Trefn y Seremonïau

Trefn y Seremonïau ar gyfer Graddio 2018 i Fyfyrwyr Is-raddedig ac Uwchraddedig.

Bydd wythnos Graddio yn dechrau 16 Gorffennaf hyd at 20 Gorffennaf 2018. 

Gweler rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio yma.

Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 1: 11.00yb

Hanes a Hanes Cymru

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ysgol Gelf

 

Rhaglen Seremoni 1

Fideo Seremoni 1

SEREMONI 2: 3.00yp

Cymraeg ac Astudiethau Celtaidd

Ieithoedd Modern

Ysgol Addysg

Ysgol Fusnes

Rhaglen Seremoni 2

Fideo Seremoni 2

Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 3:  11.00yb

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Theatr, Ffilm a Theledu

Rhaglen Seremoni 3

Fideo Seremoni 3

SEREMONI 4:  3.00yp

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

Rhaglen Seremoni 4

Fideo Seremoni 4

Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 5:  11.00yb

Seicoleg

Ysgol y Gyfraith

 

Rhaglen Seremoni 5

Fideo Seremoni 5

SEREMONI 6:  3.00yp

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Rhaglen Seremoni 6

Fideo Seremoni 6

Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 7:  11.00yb

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Rhaglen Seremoni 7

Fideo Seremoni 7