Gwybodaeth i Uwchraddedigion

Mae’r adran yn cynnig dau brif lwybr ar gyfer astudiaethau uwchraddedig, sef MA trwy gwrs, y ceir nifer o wahanol fathau ohono, yn canolbwyntio ar gyfnodau a themâu, a graddau ymchwil (M.Phil a PhD). Mae’r tudalennau a ganlyn yn rhoi gwybodaeth am ddarpariaeth uwchraddedig yr adran, ar gyfer myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr uwchraddedig.  

Mae’n bleser gan yr Adran Hanes a Hanes Cymru gyhoeddi y bydd NAW bwrsariaeth newydd MA ar gael i fyfyrwyr sy’n cofrestru ar unrhyw un o’i chynlluniau MA yn 2013-14, fel a ganlyn:

 

  • Tri bwrsariaeth uwch o £2,500

(ymgeiswyr cymwys – unigolion sy’n ymgeisio am unrhyw gynllun MA Hanes a Hanes Cymru)

 

  • Pedwar bwrsariaeth o £1,250

(ymgeiswyr cymwys – unigolion sy’n ymgeisio am unrhyw gynllun MA Hanes a Hanes Cymru)

 

  • Dwy fwrsariaeth Hanes yr Oesoedd Canol o £1,250

(ymgeiswyr cymwys – unigolion sy’n ymgeisio am y cynllun MA Prydain ac Ewrop Canoloesol)

 

 

Gwobrwyir bwrsariaethau ar sail llwyddiant a photensial academaidd. Mae’n bosibl y rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr nad oes ganddynt gymorth ariannol arall. Ystyrir yr holl geisiadau a dderbynnir erbyn 15 Awst 2013 (gan gynnwys myfyrwyr sydd eisoes wedi derbyn lle ar ein cynlluniau MA) am y gwobrau hyn.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Dr Alastair Kocho-Williams, Tiwtor Derbyn Ôl-raddedigion, Adran Hanes a Hanes Cymru, amk6@aber.ac.uk