Diwrnod Blasu

Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn eich gwahodd i’r Diwrnod Blasu a gynhelir ganddynt Ddydd Llun 9fed Gorffennaf.

Yn ystod y diwrnod, bydd modd i chi ddarganfod mwy am astudio Hanes yn gyffredinol, ac am astudio Hanes gyda ni. Mae’r diwrnod yn cynnwys:

 • Cymryd rhan mewn gweithdy sylfaenol sy'n seiliedig ar pwnc.
 • Cael blas ar sut yr ydym yn astudio Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth
 • Cyfle i sgwrsio â myfyrwyr cyfredol a gweld y dref
 • Profiad o fywyd Prifysgol.
 • Cyfle i wella eich CV.

Camau nesaf:

 1. Darllenwch y manylion a’r cwestiynau pellach isod
 2. Cofrestrwch ar gyfer y Diwrnod Agored ar y 10 Gorffennaf
 3. Cofrestrwch am y diwrnod blasu  ar y 9 Gorffennaf

Manylion pellach

 1. Bydd y Diwrnod Blasu yn dechrau am 12.45. Wedi cyflwyniad byr, bydd cinio ysgafn wedi ei ddarparu.
 2. Yn ystod y Diwrnod Blasu, byddwn yn ymweld â lleoliadau o gwmpas Aberystwyth, ac yn cael blas ar brosiectau rhai o’r staff a gweithgareddau’r myfyrwyr. Gobeithio y bydd y cyfan yn rhoi gwell syniad i chi o’r hyn yw astudio Hanes yn y Brifysgol.
 3. Bydd ein darlithwyr yn eich arwain yn ôl i Gampws Penglais erbyn 18.00 mewn digon o bryd ar gyfer y bwffe gyda’r nos, sy’n cael ei ddarparu gan yr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg.

Bydd rhan helaeth o’r prynhawn yn cael ei dreulio  yn yr awyr agored. Er y dylai’r tywydd ym Mehefin fod yn ddigon braf a sych, rhaid i ni gyfaddef nad yw hi felly bob amser ..... Felly dyma syniad o’r math o bethau y dylech ddod gyda chi i Aberystwyth:

Eitemau hanfodol:

 • Esgidiau cadarn a chyfforddus.
 • Côt law ysgafn.
 • Rhywbeth i’ch gwarchod rhag yr haul (het, sbectol haul, eli haul).
 • Digon o ddiod a snaciau am y prynhawn.
 • Camera.
 • Pad ysgrifennu bychan a phensil.

Er y bydd popeth yn cael ei ddarparu ar eich cyfer, dylech ystyried dod â rhywfaint o arian poced rhag ofn  y byddwch yn awyddus i flasu hufen iâ Aberystwyth!