Digwyddiadau CroesoAber

Diwrnodau Themâu 2018

Hoffwch ni ar Facebook ac Peidiwch â cholli allan ar unrhyw un o’n Cystadlaethau cyffrous a’n Cynigion Dyddiol!


► 25 Ionawr – Cynigion cyffrous ar Ddiwrnod Santes Dwynwen (Brynamlwg)
► 27 Ionawr 2018 Diwrnod y Gacen Siocled – Cynigion cyffrous ar gacennau siocled (Pob siop goffi)
► 4 Chwefror 2018 Diwrnod Pwdin Swydd Efrog – Swper wedi’i weini mewn pwdin Swydd Efrog mawr (Tamed Da)
► 9 Chwefror 2018 Diwrnod Cenedlaethol Pizza – Pryd atodol rhad ac am ddim gyda phob pizza 12” (Nosh a Nosh Da)
► 13 Chwefror 2018 Dydd Mawrth Ynyd – Cystadleuaeth bwyta crempogau gyda gwobrau (Tamed Da)
► 14 Chwefror 2018 Diwrnod Sant Ffolant –  Cynnig Bwydlen Swper Sant Ffolant (Tamed da, Canolfan y Celfyddydau a Brynamlwg)
► 23 Chwefror 2018 Diwrnod Cenedlaethol Bara Banana – Bara banana cartref ar gael yn ein lleoedd bwyd (Pob siop goffi)
► 26 Chwefror 2018 i 11 Mawrth Pythefnos Masnach Deg – 25% o ostyngiad ar eich coffi (Tamed da, Canolfan y Celfyddydau)
► 9 Mawrth 2018 Diwrnod Cenedlaethol Pelenni Cig – Prynwch belenni cig neu bizza a chewch focs o sglodion am ddim (Nosh a Nosh Da)
► 11 Mawrth 2018 Sul y Mamau – Bydd pob mam yn cael tusw o flodau gan ein tîm (Tamed Da)
► 17 Mawrth 2018 Dydd Sant Padrig – Cynigion cyffrous a chyfle i ennill pryd o fwyd am ddim (Tamed Da, Brynamlwg)
► 25 Mawrth 2018 Diwrnod Cenedlaethol y Waffl – Cynigion cyffrous ar wafflau (Pob siop goffi)
► 21 Ebrill 2018 Diwrnod Cenedlaethol Te – Cewch fisged yn rhad ac am ddim gyda’ch te (Pob siop goffi)
► 26 Mai 2018 Diwrnod Cacen Gaws Llus – Cacen gaws llus ar gael yn ein lleoedd bwyd (Pob siop goffi)