Digwyddiadau CroesoAber

Bwytewch am Wythnos Telerau ac Amodau

Sut i ymgeisio?

  1. Cymerwch lun gyda’n Ffrâm Croeso Aber. Fe fydd e yn NhaMed Da bob noson o’r wythnos rhwng 4:30yh a 6:45yh
  2. Rhowch eich llun fel sylw ar dudalen Facebook Croeso Aber o dan post ein cystadleuaeth ‘Bwytewch am wythnos’
  3. Mae nawr gennych siawns i ennill swper am ddim am wythnos!

Bydd y gystadleuaeth yn cau ar ddydd Mawrth16eg o Hydref am 6:45yh, ac fe gyhoeddir yr enillydd y diwrnod canlynol.

 

Fe fydd gan yr enillydd hawl i 5 pryd bwyd nos yn NhaMed Da yn dechrau Dydd Llun 22ain Hydref 2018 ac yn gorffen Ddydd Gwener 26ain Hydref 2018 (wythnos gwaith). Mae’r pryd yn cynnwys prif gwrs gyda llysiau neu salad ochr, peth melys a diod feddal boeth neu oer yn unig. Hyd at £8.50 mewn gwerth.

Gellir ei ddefnyddio yn NhaMed Da yn unig rhwng 4:30yh a 6:45yh yn dechrau Dydd Llun 22ain Hydref 2018 ac yn gorffen Ddydd Gwener 26ain Hydref 2018.

 

 

 

Hoffwch ni ar Facebook ac Peidiwch â cholli allan ar unrhyw un o’n Cystadlaethau cyffrous a’n Cynigion Dyddiol!