A-Y o Adnoddau Dynol

 Darllenwch y wybodaeth cytundebol pwysig cyn cyfeirio at unrhyw wybodaeth gyflogaeth a gyhoeddir.

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L
Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y  

A

  • Absenoldeb Salwch
  • Asesu Graddfa Swydd.  Mae’r Cynllun ar hyn o bryd yn cael ei Gyfieithu.  Byddwn yn diweddaru’r tudalen yma pan fyddwn yn derbyn y ddogfen o’r Uned Cyfieithu. 
  • Athrawon Emeritws a Penodiadau er Anrhydedd
    • Trefn Penodi Athrawon Emeritws
    • Trefn enwebu Penodiadau er Anrhydedd a gwneud ceisiadau i'w hadnewyddu

C

D

Ff

G

Gweithdrefn Gwyno ar y Cyd

Gwyliau

I

M

O

P

Penodiadau Prawf

Polisi Hyfforddi a Mentora

R

Rh

S

T

U

Y