Gwybodaeth am Gyflogaeth

 Darllenwch y wybodaeth cytundebol pwysig cyn cyfeirio at unrhyw wybodaeth gyflogaeth a gyhoeddir.

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L
Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y  

A

  • Athrawon Emeritws a Penodiadau er Anrhydedd
    • Trefn Penodi Athrawon Emeritws
    • Trefn enwebu Penodiadau er Anrhydedd a gwneud ceisiadau i'w hadnewyddu

C

  • Cyfnod Prawf/Datblygu Staff ac Adolygu Perfformiad

D

Ff

G

I

M

P

R

Rh

  • Rhaglen Cymorth i Staff - PCC (Gwasanaeth hyd at ddiwedd mis Medi 2015)

T

Y