Dogfenni Cytundeb

Dyma gopi electronig o’r dogfenni sydd ei angen gan yr Adran Adnoddau Dynol gyda chopi o'ch cytundeb sydd wedi ei arwyddo (mae'r ffurflenni'n ddwyieithog).

Ffurflenni Cyllid
Dogfenni Contract
Dogfenni Contract i Benodiad Achlysurol