Dyddiau Cau a Gwyliau Cyhoeddus y Brifysgol 2017/18

 

Gwyl y Banc a Gwyliau Cyhoeddus

 • Dydd Llun, 25ain Rhagfyr 2017
 • Dydd Mawrth, 26ain Rhagfyr 2017
 • Dydd Llun, 1af Ionawr 2018
 • Dydd Gwener, 30ain Mawrth 2018
 • Dydd Llun, 2il Ebrill 2018
 • Dydd Llun,7fed Mai 2018
 • Dydd Llun, 28ain Mai 2018
 • Dydd Llun, 27ain Awst 2018

Dyddiau pan fo'r Brifysgol ar gau

 • Dydd Mercher, 27ain Rhagfyr 2017
 • Dydd Iau, 28ain Rhagfyr 2017
 • Dydd Gwener, 29ain Rhagfyr 2017
 • Dydd Mawrth, 2il Ionawr 2018
 • Dydd Mawrth, 3ydd Ebrill 2018

Tymhorau a Gwyliau Ysgol

Cliciwch yma i weld dyddiadau tymorau Ysgolion Ceredigion.