Ffurflenni

FFURFLEN HYSBYSU AD‌ .doc

I’w defnyddio ar gyfer:

  • Hysbysiadau diwedd cyflogaeth  (Contractau cyfnod penodol yn dod i ben neu ymddiswyddiadau)
  • Ceisiadau am Estyniad
  • Newid i oriau gwaith
  • Ceisiadau am Newid o Gyfnod Penodol i Benagored
  • Ceisiadau am Secondiad

Gofynnir a chymeradwyaeth cyllid h.y. naill ai llofnod y Cyfrifydd Rheolaeth perthnasol ar y ffurflen neu e-bost yn rhoi cymeradwyaeth.

Bydd Grŵp Cymeradwyo Swyddi y Brifysgol (PAG) yn cyfarfod ar ddydd Mawrth olaf pob mis am 2pm. 

Cylch Gorchwyl – Grŵp Cymeradwyo Swyddi (PAG) - Rhagfyr 2016 .doc

Cyfarfod y Grŵp - 2017 .doc

Pan na fydd cyfarfod wedi’i amserlennu neu, mewn amgylchiadau eithriadol, pan fydd cais brys yn codi y tu hwnt i amserlen y cyfarfod, gall y Cadeirydd (neu ddirprwy) ystyried a chymeradwyo swyddi yn rhithiol.

Bydd penderfyniadau yn cael eu rhoi ar y safle sharepoint o fewn 24 awr i gynnal y cyfarfod. Bydd yr Adran Adnoddau Dynol yn rhoi gwybod i reolwyr llinell am bob penderfyniad o fewn 48 awr pellach.