Cynllun Strategol Adnoddau Dynol

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cydnabod swyddogaeth allweddol ei staff wrth iddynt gyflawni’r dyheadau a’r nodau strategol a amlinellir yn natganiad cenhadaeth a chynllun strategol y Brifysgol.

Adroddiad Blynyddol Adnoddau Dynol

Mae Adroddiad Blynyddol Adnoddau Dynol am 2010/11 ar gael isod. mae'r adroddiad yn nodi prif gyraeddiadau a materion Adnoddau Dynol yn 2010/11. Dyma'r tro cyntaf y cyhoeddwyd adroddiad blynyddol ar waith adran Adnoddau Dynol y Brifysgol. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau cysylltwch a hr@aber.ac.uk.

Adroddiad Blynyddol Adnoddau Dynol 2010/11 (.pdf)