Croeso'r Cyfarwyddwr

Croeso i wefan Adnoddau Dynol. Yr wyf yn falch eich bod wedi dewis i ymweld â'r safle sydd wedi'i bwriadu i fod yn offeryn cyfathrebu gyda staff allweddol. Byddwn yn croesawu sylwadau ac awgrymiadau am y safle os ydych yn teimlo y gellid ei wella.Mae'r safle wedi ei fwriadu i gyfathrebu gwybodaeth a chyngor i staff ynghylch materion cyflogaeth. Cewch wybodaeth am sut i gysylltu ag aelodau o'r tîm Adnoddau Dynol os bydd arnoch angen rhagor o gymorth neu gyngor. Mae'r tîm wedi'i leoli yn y Plasty yng Ngogerddan (Penrhyncoch), ac mae gennym hefyd is-swyddfa yn yr adeilad Cledwyn dylech angen i chi drefnu apwyntiad i gwrdd ag un o'r tîm.

Os ydych yn newydd i'r Brifysgol yr wyf yn ymwybodol y gall hwn fod yn amser pan fydd angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol i helpu chi i ddod yn gyfarwydd â'r ffordd y mae'r Brifysgol yn gweithio ac rydym yn gobeithio y bydd y safle yn rhoi mynediad i wybodaeth rydych ei angen.

Bydd y wefan hon yn cael ei defnyddio i gyfathrebu digwyddiadau allweddol, yn amlygu materion cyflogaeth, gan gynnwys newidiadau i ddeddfwriaeth, a chyflwyno newydd a newidiadau i bolisïau Adnoddau Dynol presennol a gweithdrefnau.

Efallai y byddwch hefyd yn dymuno edrych ar y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd (GDSYA) dudalennau gwe. Un o'r datblygiadau allweddol y Brifysgol yn ymwneud â Datblygu Staff ac Adolygu Perfformiad sy'n darparu fframwaith i chi adolygu eich perfformiad ac yn eich anghenion datblygu staff i gefnogi. Mae pob adran yn cyflwyno cynllun yn 2012. Bydd pob cynllun yn cael ei deilwra i anghenion yr adran ond yn seiliedig ar egwyddorion cyffredinol y mae pob aelod o staff yr hawl: - ee cyfarfod rhwng y gweithiwr a'r rheolwr llinell i adolygu cyflawniadau a gosod amcanion ar gyfer y flwyddyn forthcioming. Gall Graham, Giles neu Annette yn GDSYA cynghori unigolion a thimau.

Defnyddiwch y ddolen isod i gael mynediad i'r Cynllun Gweithredu Adnoddau DynolHR Action Plan 2012-2013 (.pdf)

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, yna rhowch wybod i mi. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost hr@aber.ac.uk.

Dymuniadau Gorau,

Sue Chambers
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Prifysgol Aberystwyth