Tîm Gwasanaethau Gweithwyr

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod;

Ffôn: (01970) 62 8555
E-bost: hr@aber.ac.uk 

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl

Sam Morrison, Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Sam Morrison Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD
Sue Jones-Hughes Cydlynydd Adnoddau Dynol

Toni Hunter Cydlynydd Adnoddau Dynol
Bob McIntyre Cynorthwywyr Adnoddau Dynol
  Ieuan Edwards Cynorthwywyr Adnoddau Dynol
Jo Foley Cynorthwywyr Adnoddau Dynol
  Sioned Wyn Cynorthwywyr Adnoddau Dynol 
  Ziggy Edwards Cynorthwywyr Adnoddau Dynol