Tîm Gwasanaethau Gweithwyr

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod;

Ffôn: (01970) 62 8555
E-bost: hr@aber.ac.uk 

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl

Sam Morrison, Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Sam Morrison Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD
Sue Jones-Hughes Cydlynydd Adnoddau Dynol

Toni Hunter Cydlynydd Adnoddau Dynol
Bob McIntyre Cynorthwywyr Adnoddau Dynol
  Ieuan Edwards Cynorthwywyr Adnoddau Dynol
  Sioned Wyn Cynorthwywyr Adnoddau Dynol 
  Ziggy Edwards Cynorthwywyr Adnoddau Dynol