Tîm Gwasanaethau Gweithwyr

Ar gyfer pob ymholiad am recriwtio a chontractau, defnyddiwch y manylion cyswllt isod;

Ffôn: (01970) 62 8555
E-bost: hr@aber.ac.uk

 

CWRDD Â'R TÎM

LlunEnwRôl

Sam Morrison, Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Sam Morrison

Rheolwr Ansawdd a Chydymffurfiant AD

Toni Hunter

Cydlynydd AD

Bob McIntyre

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Jo Foley

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Helen Davies (Systems)

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol

Thomas Aldridge

Cynorthwywyr Adnoddau Dynol