Tîm Partneriaeth Busnes

Dyrannwyd Partner Buses Adnoddau Dynol i bob adran o'r Brifysgol.

LlunEnwRôlEstyniadE-bost
Elizabeth Merriman, Rheolwr AD

Elizabeth Merriman

Rheolwr Adnoddau Dynol

2850 ldd@aber.ac.uk

Joy Arkley

Rheolwr Adnoddau Dynol 3070 joa19@aber.ac.uk

Martyn Saycell

Rheolwr Adnoddau Dynol 8693 ays@aber.ac.uk

Tîm Cymorth i'r Partneriaid Busness

Lucy Jones Swyddog Adnoddau Dynol 1795  lus20@aber.ac.uk
 

 

Llinos James

Swyddog Adnoddau Dynol 8442 llj11@aber.ac.uk

 

Athrofeydd

Athrofa

Rheolwr Adnoddau Dynol

IAH

Elizabeth Merriman

IBL

Elizabeth Merriman/Llinos James

IPD

Martyn Saycell

IGHPP

Martyn Saycell

IBERS

Joy Arkley

IMPACS

Joy Arkley

 

 Adrannau a Gwasanaethau

Adran

Rheolwr Adnoddau Dynol

Addysg Uwch Cymru Brwsel

Elizabeth Merriman

Adran Cyfathrebu, Marchnata a Materion Cyhoeddus

Martyn Saycell

Adran Gyllid

Joy Arkley 

Adran Gynllunio a Llywodraethiant

Elizabeth Merriman

AIEC

Joy Arkley 

Campws Cangen Mawrisiws

Elizabeth Merriman

Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg

Martyn Saycell

Cymorth Myfyrwyr

Elizabeth Merriman/Llinos James

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Martyn Saycell

Gwasanaethau Gwybodaeth

Martyn Saycell/Lucy Jones

Gwasanaethau'r Campws

Elizabeth Merriman

Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd

Martyn Saycell

Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd

Joy Arkley

Swyddfa Ystadau

Martyn Saycell

Swyddfa'r Is-Ganghellor

Elizabeth Merriman

Y Swyddfa Ryngwladol

Joy Arkley

Ymchwil, Busnes ac Arloesi

Joy Arkley 

Ysgol Filfeddygol

Joy Arkley