Llywodraethiant Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd

Mae’r adran Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yn cynorthwyo llywodraethiant Ioechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Aberystwyth drwy wasanaethu’r pwyllgorau cysylltiedig.

Cyngor Prifysgol Aberystwyth

Fel y cyflogwr cyfreithiol, Cyngor y Brifysgol sydd â’r cyfrifoldeb terfynol am iechyd a diogelwch staff, myfyrwyr a phobl eraill y mae gweithgareddau’r Brifysgol yn effeithio arnynt.

Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd

Cynghorir y Cyngor ar faterion iechyd a diogelwch gan y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd drwy dderbyn Adroddiadau Blynyddol manwl ar reolaeth a pherfformiad iechyd a diogelwch, cofnodion pob cyfarfod Pwyllgor, ac adroddiadau eraill perthnasol fel y mae’r Pwyllgor yn barnu bod angen. Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd, aelod annibynnol o’r Cyngor, sy’n gyfrifol am hyrwyddo materion iechyd a diogelwch ar Gyngor y Brifysgol. Y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd yw’r corff ymgynghori a chynghori ar draws y Brifysgol gyfan ar faterion iechyd a diogelwch sy’n effeithio ar staff, myfyrwyr ac ymwelwyr, sydd fel rheol yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.

Grŵp Gweithredol Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd

Mae’r Pwyllgor yn cael ei gefnogi gan y Grŵp Gweithredol Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd, sy’n gyfrifol am gynghori Gweithrediaeth y Brifysgol a’r Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd. Mae’n darparu fforwm i drafod a monitro’r modd y gweithredir strategaethau a pholisïau’r Brifysgol ar faterion iechyd, diogelwch ac amgylchedd. Mae’r Grŵp yn cael ei gadeirio gan y Dirprwy Is-Ganghellor (Prif Swyddog Gweithredu) ac mae’r aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr staff (Undebau Llafur), myfyrwyr ac adrannau.