Diffodd popeth dros gyfnod y Nadolig

Rydyn ni’n gwneud ymdrech arbennig eleni i Ddiffodd Popeth dros gyfnod y Nadolig - ond mae angen eich help chi arnom ni. Cyn i chi fynd ar wyliau, plîs diffoddwch bob golau (gan gynnwys goleuadau Nadolig) a chau pob ffenest.

Dyletswydd Prevent

Dylai pob cydweithiwr feddu ar ymwybyddiaeth o ofynion y Canllaw Dyletswydd Prevent. Cewch rhagor o wybodaeth yma.

Polisi Teithio

Dylai staff gyfarwyddo'u hunain gyda gofynion Polisi Teithio'r Brifysgol, sydd ar gael yma.

Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun

Mae Polisi Gweithio ar eich Pen eich Hun yn awr ar gael, y dylai cydweithwyr gyfarwyddo'u hunain ag ef. Mae'r Polisi a'r canllawiau cynorthwyol ar gael yma.

Gwybodaeth Teithio

Dylai cydweithwyr roi ystyriaeth i pob cyngor yn ymwneud â theithio ar gyfer pwrpas busnes y Brifysgol. Mae gwybodaeth, gan gynnwys yr Hysbysiadau Risg Teithio Diweddaraf, ar gael ar wefan yr Adran Gyllid yn: http://www.aber.ac.uk/cy/finance/general-information/insurance/.

Polisi Iechyd a Diogelwch PA

Mae'r Brifysgol wedi adolygu a diwygio ein Polisi Iechyd a Diogelwch. Fe'ch anogir i ymgyfarwyddo â'r polisi diwygiedig, sydd ar gael yma.