Polisi Iechyd a Diogelwch PA

18 Mai 2015

Mae'r Brifysgol wedi adolygu a diwygio ein Polisi Iechyd a Diogelwch. 

Mae'n nodi elfennau allweddol ein system rheoli iechyd a diogelwch ac yn manylu ar ymrwymiad y Brifysgol i gynnal a gwella iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr ac eraill a allai gael eu heffeithio gan ein gweithgareddau.

Fe'ch anogir i ymgyfarwyddo â'r polisi diwygiedig, sydd ar gael yma.

Os hoffech gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â'r Adran Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd ar estyniad 2073 neu e-bostiwch: hasstaff@aber.ac.ukNôl i'r brig