Cofnodi Digwyddiadau a Iechyd Galwedigaethol

Am gymorth gyda'r broses, cysylltwch a'ch Swyddog Diogelwch Adrannol.

S002 Reporting of Incidents and Cases of Occupational Ill Health (.pdf) PROSES‌

S002F Incident & Occupational Health Report Form (.pdf) FFURFLEN‌

S002F_C Ffurflen Cofnodi Digwyddiad A Iechyd Galwedigaethol (.pdf) FFURFLEN‌

S002F Incident Form Large Format (.pdf)‌