Amdanom Ni

Sefydlwyd Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (ACD) yn 2014, gan gyfuno adrannau academaidd a chanolfannau o ragoriaeth ddiwylliannol.

 

Mae proffil ymchwil a dysgu ACD i'w gael mewn saith adran wahanol ond cysylltiedig: yr Ysgol Gelf, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol; Ieithoedd Modern, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Cheltaidd a'r Ysgol Addysg.  Mae ACD hefyd yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chanolfan Gerdd y Brifysgol.

Mae ACD hefyd wedi adeiladu ar ymdrechion ysgolheigaidd cydweithredol ei hadrannau academaidd a'i sefyllfa unigryw drwy sefydlu dwy ganolfan ymchwil rhyngwladol: y Ganolfan Gyfieithu a Chanolfan Diwylliannau Lleoedd.

Mae natur unigryw ACD yn deillio o'r synergedd unigryw rhwng rhagoriaeth ymchwil, dysgu a arweinir gan ymchwil ac ymarfer creadigol sy'n arwain y byd. Trwy bartneriaeth waith agos â Chanolfan y Celfyddydau a chydweithredu â phartneriaid eraill yn y diwydiant, mae adrannau ACD mewn sefyllfa unigryw sydd yn ei rhoi hi ymhlith y gorau ym Mhrydain o ran cysylltiadau â byd diwydiant a chyflogadwyedd ei graddedigion.