Amdanom Ni

Sefydlwyd Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol (ALlICC) yn 2014, gan gyfuno adrannau academaidd a chanolfannau o ragoriaeth ddiwylliannol. Mae proffil ymchwil a dysgu ALlICC i'w gael mewn pum adran wahanol ond cysylltiedig: yr Ysgol Gelf, Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Ieithoedd Ewropeaidd, Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd.  Mae ALlICC hefyd yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chanolfan Gerdd y Brifysgol.

Mae ALlICC hefyd wedi adeiladu ar ymdrechion ysgolheigaidd cydweithredol ei hadrannau academaidd a'i sefyllfa unigryw drwy sefydlu dwy ganolfan ymchwil rhyngwladol: y Ganolfan Gyfieithu a Chanolfan Diwylliannau Lleoedd.

Mae natur unigryw ALlICC yn deillio o'r synergedd unigryw rhwng rhagoriaeth ymchwil, dysgu a arweinir gan ymchwil ac ymarfer creadigol sy'n arwain y byd. Trwy bartneriaeth waith agos â Chanolfan y Celfyddydau a chydweithredu â phartneriaid eraill yn y diwydiant, mae adrannau ALlICC mewn sefyllfa unigryw sydd yn ei rhoi hi ymhlith y gorau ym Mhrydain o ran cysylltiadau â byd diwydiant a chyflogadwyedd ei graddedigion.