Rhyngwladol

Mae Athrofa’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (ACD) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn darparu amgylchedd eithriadol a deinamig i fyfyrwyr rhyngwladol

 

Mae'r Athrofa'n lle creadigol ac arloesol iawn, sy'n ysbrydoli cenedlaethau newydd o artistiaid a meddylwyr drwy gynnig profiadau sy'n gallu trawsnewid bywydau ei myfyrwyr. Rydym ni yn yr Athrofa wedi ymrwymo i gynnig dysgu ac ymchwil ryngddisgyblaethol o'r safon orau; a phrif amcanion yr adrannau o fewn yr Athrofa yw datgloi potensial pob myfyriwr unigol a pharatoi eu myfyrwyr at heriau cymdeithasol a byd-eang y dyfodol.  Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhan o un o'r cymunedau rhyngwladol mwyaf bywiog a chroesawgar yng Nghymru. 

Mae ein hadrannau'n cael sgoriau uchel yn rheolaidd mewn arolygon cenedlaethol ar foddhad myfyrwyr (e.e. cafodd y Gymraeg 100% ac roedd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ymhlith y 10 uchaf ym Mhrydain - ACF 2017), ac mae hefyd gennym rai o'r ffigurau gorau yng Nghymru a Phrydain gyfan am gyflogadwyedd (e.e.  100% mewn Celf ac Addysg - adroddiad Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2017). Cafodd ein Hadran Ieithoedd Ewropeaidd y safle uchaf oll ym Mhrydain am astudio Ffrangeg (ACF 2016), ac fe ddaeth hi ar yr 11eg safle yn nhabl cynghrair diweddaraf The Guardian am Ieithoedd Ewropeaidd (2018). O ran ein cyrsiau Theatr, Ffilm a Theledu, sgoriwyd 94% am gynllun gradd W400 Drama ac Astudiaethau Theatr; ac mae ein Hysgol Addysg, sydd 125 oed eleni, yn dilyn yn agos, gan ddod yn 2il ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr (ACF, 2017). Mae ein ffigurau cyflogadwyedd uwchben y cyfartaledd cenedlaethol, ac mae adroddiad diweddaraf ar Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (2017) yn datgan bod 95.4%, o'n graddedigion mewn gwaith neu'n astudio ymhellach llawn-amser 6 mis ar ôl graddio; mae hynny'n 1% yn uwch na'r cyfartaledd i'r sector. 

Os hoffech wella'ch Saesneg cyn i chi astudio, neu wrth astudio gyda ni, cewch ddewis o blith nifer o bosibiliadau diddorol. Ar ben y cyrsiau Saesneg cyffredinol, mae ein Canolfan Saesneg Ryngwladol yn cynnig cyrsiau haf a sylfaen anhygoel i fyfyrwyr rhyngwladol (95% boddhad ar draws yr holl gyrsiau yn 2016). Mae'r Ganolfan wedi'i hachredu gan y Cyngor Prydeinig ac mae hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddiant i athrawon a chyrsiau datblygu.

Rydym yn ymfalchïo yn ein meddylfryd rhyngwladol a'n hymroddiad parhaus i'n partneriaid yn yr UE a ledled y byd.  Gweithiwn yn agos â'n partneriaid rhyngwladol ac Ewropeaidd i ddarparu addysg ardderchog ac ymchwil arloesol.  Mae ein hymrwymiad i astudiaethau a gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol yn meithrin amgylchedd academaidd sy'n llawn ysbrydoliaeth, ac mae hynny'n cael ei gyfoethogi ymhellach gan nifer o gysylltiadau deniadol ar gyfer ymchwil ac astudio dramor ac o fewn Ewrop. Rydym wedi hen sefydlu cytundebau cyfnewid â sawl prifysgol a phartner yn Ewrop a'r tu hwnt (e.e. Heidelberg – yr Almaen;  Sorbonne, Paris – Ffrainc; Salzburg - Awstria; Córdoba – Sbaen; Y Drindod, Dulyn – Iwerddon; Oslo – Norwy; Anadolu – Twrci). Rydym yn croesawu myfyrwyr ac ysgolheigion yn rheolaidd o sefydliadau partneriaethol rhyngwladol yn Awstralia, Canada, Tsieina, UDA, Hong Kong, Gwlad Tai, Siapan ac Aserbaijan.

Am restr gyflawn o'n holl bartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol (ac am ragor o wybodaeth am gynlluniau cyfnewid a chytundebau), gweler gwefan y Swyddfa Ryngwladol.=

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am gynlluniau gradd rhyngwladol a chyfleoedd rhyngwladol i uwchraddedigion.