Staff

Gweithrediaeth yr Athrofa

Swydd

Enw

Cyfarwyddwr yr Athrofa Professor Tim Woods
Rheolwr Yr Athrofa Kath Williams
Cyfarwyddwr Ymchwil Dr Paul Newland
Cyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig Dr Dafydd Sills-Jones
Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Dr Merris Griffiths
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol  Dr Alex Mangold
Cyfarwyddwr Iaith a Diwylliant Cymraeg Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones
Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio Dr Natasha Alden
Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd Dr Rebecca Edwards
Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Gareth Lloyd Roberts
Cyfarwyddwr Cerdd Dr David Russell Hulme
Pennaeth yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu   Dr Anwen Jones
Pennaeth yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Dr Louise Marshall
Pennaeth yr Ysgol Gelf Yr Athro Robert Meyrick
Pennaeth yr Adran Ieithoedd Modern Yr Athro Wini Davies
Pennaeth Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Dr Cathryn Charnell-White