Astudio Gyda Ni

Mae’r Athrofa’n cynnig dewis helaeth o gynlluniau gradd, gan gynnwys Celf, Llenyddiaeth, Ysgrifennu Creadigol, Perfformio a Theatr, Ffilm a Theledu, Cymraeg a Ieithoedd Modern.  Rydyn ni  hefyd yn cynnig nifer o gynlluniau anrhydedd cyfun sy’n annog myfyrwyr i ddatblygu eu meddyliau a’u hymarfer creadigol ar draws disgyblaethau.  Mae ein staff yn gweithio ar ymchwil blaengar a chyffrous sy’n sylfaen i’n haddysgu.