Amdanom Ni

IBERS yn ganolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol

Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ( IBERS ) yn ganolfan ymchwil a dysgu a gydnabyddir yn rhyngwladol a sydd yn darparu sylfaen unigryw ar gyfer ymchwil mewn ymateb i heriau byd-eang megis diogelwch bwyd, bio-ynni a chynaliadwyedd, ac effeithiau newid hinsawdd. Mae gwyddonwyr IBERS yn cynnal ymchwil sylfaenol, strategol a chymhwysol o genynnau a moleciwlau i organebau a'r amgylchedd.

Mae rhagoriaeth addysgu yn cael ei gydnabod gan sgoriau rhagorol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017, gyda 91% am fodlonrwydd myfyryr (ACM, 2017).  Mae'r data cyflogadwyedd diweddaraf hefyd yn dangos bod 97% o raddedigion IBERS mewn gwaith neu astudio pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth (DLHE 2017).

Ym mis Ionawr 2018 gwnaethom dderbyn Achrediad Cymdeithas Frenhinol Bioleg ar gyfer 20 o'n cyrsiau biowyddoniaeth israddedig. Yn ogystal, mae 5 o'n cyrsiau Meistr Integredig wedi derbyn statws Achrediad Uwch dros dro Cymdeithas Frenhinol Bioleg (a ddaw yn Achrediad Uwch pan fydd y garfan gyntaf o fyfyrwyr o gyrsiau gradd MBiol yn graddio yn haf 2018).

Mae IBERS yn derbyn cyllid ymchwil strategol gan y Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biotechnoleg a Biolegol (BBSRC) i gefnogi ymchwil a yrrir gan genhadaeth tymor hir, ac mae'n aelod o Sefydliad Cenedlaethol y Biowyddorau. Mae IBERS yn elwa hefyd o gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru , DEFRA a'r Undeb Ewropeaidd.

Gyda 360 o aelodau o staff , IBERS yw'r Athrofa fwyaf o fewn Prifysgol Aberystwyth, gan addysgu 1,350 o fyfyrwyr israddedig a mwy na 150 o fyfyrwyr ôl-raddedig, ac mae'n gartref i Ganolfan Genedlaethol Ffenomeg Planhigion, a Chanolfan Ragoriaeth ar gyfer Bioburo BEACON - partneriaeth £ 20miliwn rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor a Abertawe.

Dyfarnwyd gwobr “Excellence with Impact” Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biotechnoleg a Biolegol  (BBSRC) i IBERS yn 2011.

Mae IBERS yn gweitho gyda phartneriaid academaidd a diwydiannol, yn datblygu a chyfieithu ymchwil biowyddoniaeth arloesol a chanfod atebion i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd, clefydau planhigion ac anifeiliaid, a darparu ynni adnewyddiadwy a sicrwydd bwyd a dwr. Cael gwybod mwy am y effaith economaidd a chymdeithasol IBERS.

Prif bartneriaid cyllido IBERS