Prifysgol Aberystwyth yn y Sioe Fawr

Mae'r Brifysgol yn cynnig rhaglen lawn o weithgareddau ar ei dwy stondin ar faes y sioe - y Pafiliwn Addysg ger y Prif Gylch, a Phabell Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn ardal Gofal Cefn Gwlad.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos nesaf (23-26 Gorffennaf, 2018) gyda rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau llawn.

Consortiwm rhyngwladol i ddatblygu prawf am y TB buchol

Dr Luis Mur, ar y dde, sy'n arwain y tîm yn IBERS, Prifysgol Aberystwyth, gyda’r myfyriwr PhD Richard Pizzey, sydd wedi cymhwyso fel milfeddyg.

Mae gwyddonwyr yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn arwain consortiwm rhyngwladol newydd a sefydlwyd i ddatblygu prawf newydd am y diciâu mewn gwartheg - twbercwlosis buchol.

£7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i roi hwb i sector bwyd Cymru

Dan arweiniad Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth (IBERS) bydd y buddsoddiad yn ariannu dwy fenter: Bwydydd y Dyfodol a BioArloesi Cymru.

Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y sector bwyd-amaeth ac i helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd.

Un o raddedigion IBERS yn ennill grant i astudio effeithiau plastig ar gof anifeiliaid dyfrol

Charlie Treleven

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Prosiect Israddedig y Gymdeithas Astudio Ymddygiad Anifeiliaid (ASAB) i Charlie Treleven, myfyriwr Bioleg y Môr a Dŵr Croyw, er mwyn ymchwilio i effaith BPA o blastig ar gof infertebratau dŵr.