Enwi Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.

IBERS yn cynnal diwrnod gwybodaeth Miscanthus i ffermwyr

Mewn ymateb i ddiddordeb cynyddol mewn Miscanthus, bydd ymchwilwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnal diwrnod gwybodaeth ac ymweliad maes ar gyfer ffermwyr ar ddydd Iau 28 Medi 2017.

Adeiladu tŷ bêls Miscanthus cyntaf y byd

Mae gwyddonwyr bridio planhigion o IBERS wedi cymryd gwahanol fathau o Miscanthus a'u croesi i ddatblygu hybridau y gellir eu tyfu o hadau ar gyfer marchnadoedd penodol, gan gynnwys y diwydiant adeiladu.

Prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth, y Ganolfan Dechnoleg Amgen a Terravesta yn edrych ar y potensial i ddefnyddio Miscanthus fel deunydd adeiladu fel ffordd o helpu i ddad-garboneiddio'r diwydiant adeiladu.