Rhaglen Today BBC Radio 4 ar y campws

Bydd Today yn darlledu'n fyw o Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth ddydd Iau, 17 Mai.

Bydd prif raglen newyddion a materion cyfoes BBC Radio 4, Today yn darlledu'n fyw o Brifysgol Aberystwyth fore Iau 17 Mai 2018.

Dathlu Blwyddyn y Môr ar Ddiwrnod Ewrop yn y Bandstand yn Aberystwyth

Ynys Las. Llun: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ar ddydd Mercher 9 Mai 2018 gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

Academyddion o Aberystwyth ar baneli Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Yr Athro Mike Gooding, Cyfarwyddwr Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)

Mae pedwar academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth wedi’u dewis fel aelodau o banel Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.