Myfyrwraig Ecoleg IBERS yn dechrau gyrfa ddelfrydol yng Ngwarchodfa Natur y Dyfi

Karis Hodgson

Mae gradd o IBERS, Prifysgol Aberystwyth wedi paratoi’r ffordd ar gyfer gyrfa ddelfrydol i Karis Hodgson, a raddiodd mewn Ecoleg, yn gweithio ym Mhrosiect Gweilch Dyfi Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn yng ngwarchodfa natur Cors Dyfi ger Machynlleth.

Lleihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth

Bydd CowficieNcy yn darparu offer all helpu symud y diwydiant llaeth tuag at ddulliau cynhyrchu mwy effeithlon a llai llygredig.

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

Cyrsiau IBERS yn derbyn Achrediad Cymdeithas Frenhinol Bioleg

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn Achrediad Cymdeithas Frenhinol Bioleg ar gyfer ugain o gyrsiau biowyddoniaeth israddedig.