Gwella cynhyrchu protein yn Ewrop a Tsieina

Dr Leif Skøt (dde) a Dr David Lloyd o IBERS mewn cae o arbrofion meillion ger Gogerddan. Aelodau eraill y tîm yn Aber sydd ddim yn ymddangos yn y llun hwn yw Dr Rosemary Collins a Mr Huw Powell

Gwyddonwyr planhigion o Brifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwil newydd i fridio codlysiau porthiant a chodlysiau grawn, i fynd i'r afael â gofynion bwydydd protein yn Ewrop a Tsieina.

Darlith gyhoeddus gan arbenigwr GM

Yr Athro Huw Jones

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth yn trefnu darlith gyhoeddus i drafod y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ar gnydau GM.

Cronfa JDR a Gwyneth Thomas

Mae Cronfa JDR a Gwyneth Thomas yn cynnig cyfle am gymorth ychwanegol i fyfyrwyr ym meysydd economi neu wyddorau cefn gwlad.

Gwyddonydd Aber yn achlysur New Scientist Live

Dr Karen Siu-Ting gyda ffosil o amffibiad yn Amgueddfa Hanes Naturiol yn Vienna

Gwyddonydd Aber yn achlysur New Scientist Live