Defnyddio gwastraff cynhyrchu cansen siwgr i ymdrin â phydredd dannedd, gordewdra a chlefyd siwgr

Dr David Bryant a Dr Sian Davies o dîm BIOREVIEW yn IBERS

Mae prosiect ymchwil cydweithredol newydd rhwng Prydain a'r India, a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth, yn gweithio i drawsnewid gwastraff o ddiwydiant cansen siwgr yr India a'i droi yn amrywiaeth o gynnyrch gwerthfawr newydd a all ymdrin â phydredd dannedd, gordewdra a chylefyd siwgr.

Canolfan Ragoriaeth TB Gwartheg i’w sefydlu ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yr Athro Glyn Hewinson

Bydd Canolfan Ragoriaeth mewn TB Gwartheg yn agor ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach eleni, gan ddod ag arbenigwyr y byd ynghyd i drechu'r clefyd gwartheg.

Pam nad yw eich ôl troed dŵr yn berthnasol

haveseen/Shutterstock

Yn ysgrifennu yn The Conversation, mae Judith Thornton o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn trafod sut mae olion traed yn achosi i bobl feddwl am yr effaith y maent yn ei chael, ond nid yw'r gyfatebiaeth yn gweithio ar gyfer dŵr:

Aber yn cipio gwobr ddysgu bwysig am yr ail dro

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu am yr ail flwyddyn yn olynol.