Gweithio gyda Diwydiant

Cyfnewid gwybodaeth

Mae ymchwil yn IBERS yn creu gwybodaeth newydd sy’n gyrru arloesi trwy ymchwil gymhwysol, addysg a hyfforddiant er budd cymdeithas, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Ar y cyd â’n partneriaid mewn llywodraeth a diwydiant, mae IBERS wedi ymrwymo yn y tymor hir i drosglwyddo gwybodaeth i helpu i adeiladu Economi sy’n seiliedig ar Wybodaeth, gan greu swyddi gwerthfawr mewn bwyd-amaeth, ynni, yr amgylchedd ac iechyd, maeth a lles dyn ac anifail.

Mae’r llwyfannau cyfnewid gwybodaeth arobryn1 yn IBERS yn elfennau allweddol o’n themâu ymchwil. Ymhlith eraill, mae IBERS yn gartref i: ganolfan bioburo BEACON2 ; rhwydwaith Dyfodol Ffermio3, Partneriaethau Hyfforddiant Uwch4 a chonsortiwm InnoLife5.

  1. Gwobrau: Gwobr RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd 2014 , Gwobr  Addysg Uwch Times Higher am Gyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg 2013. Gwobr Rhagoriaeth ag Effaith y BBSRC 2011, Gwobr Pen-blwydd y Frenhines 2009.
  2. Mae canolfan bioburo BEACON yn datblygu cynnyrch i ddiwydiant yn cynnwys eitemau fferyllol, cemegau, tanwyddau a chosmetigau.  Dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Bangor ac Abertawe, mae BEACON yn cael ei ariannu gan £10.6 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.
  3. Mae’r IBERS Ôl-raddedig Rhaglenni Dysgu o Bell yn cynyddu sgiliau trwy ddatblygiad proffesiynol gan ddarparu mynediad i ganfyddiadau ymchwil sydd ar flaen y gad a throsolygon eglur o bynciau sy’n berthnasol i amaeth tir pori. Mae ein hyfforddiant yn cynnwys gweithdai a modiwlau dysgu o bell uwchraddedig i ennill credydau tuag at ystod o gymwysterau uwchraddedig.
  4. Dewiswyd Canolfan InnoLife IBERS gan y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT) yn Gymuned Wybodaeth ac Arloesi ar gyfer Iechyd EIT.