Ymchwil yr Athrofa Busnes a'r Gyfraith

Mae’r Athrofa Busines a'r Gyfraith yn parhau i ddatblygu ei henw da am arwain ymchwil, trwy hybu gwaith o safon ryngwladol sy’n arwain y byd a thrwy ymestyn ei hanes o sicrhau cyllid ymchwil allanol a hybu gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth.

Rydym yn canolbwyntio ar ddiwylliant ymchwil uwchraddedig cryf, trwy ddenu myfyrwyr ymchwil arbennig o gymwys a chryf eu cymhelliant ac academyddion sy’n cael eu harwain gan ymchwil. Fe welwch fwy am brosiectau ymchwil a myfyrwyr yr Athrofa isod.

Y Gyfraith a Throseddeg

Trosolwg o’r Staff yn ôl Arbenigedd a Diddordebau Ymchwil

Newyddion

Blog Newydd -  the Welsh Law Watch

Dyfarnwyd prif grant ymchwil gwerth £890,000 gan y Loteri Fawr i Alan Clarke, Sarah Wydall a John Williams  fel rhan o brosiect ymchwil £1.3m ar gyfiawnder a cham-drin pobl hŷn. Llongyfarchiadau! Darllenwch fwy

Mae Speaking Truths to Power gan Jarrett Blaustein – fydd yn ymddangos ym Mai 2015 – yn cyflwyno dadansoddiad manwl athrofaol o effeithiau globaleiddio ar blismona lleol gan ddefnyddio data a gynhyrchwyd o ddwy astudiaeth achos ethnograffig a gynhaliwyd yn 2011 yng nghymdeithas drosiannol Bosnia a Herzegovina yn dilyn y gwrthdaro yno.  Trwy astudio’r strwythurau, y meddylfryd a’r arferion, mae’n lleoli ffenomen ‘plismona lleol a byd-eang’ yng nghyd-destun cydgyfeirio disgwrs ar ddatblygiad a diogelwch yn dilyn cwymp yr Undeb Sofietaidd ac yn codi cwestiynau pwysig ynghylch pwrpas a gwerth ymgysylltu troseddegol gyda phlismona trosiannol…   Darllenwch fwy

‘Mae Richard Ireland yn eiriolwr gwych dros astudio hanes Cymru, ond y mae hefyd yn cyflwyno syniadau na ellir eu clymu wrth un wlad neu gyfnod. Mae’r llyfr hwn yn enghraifft wych o’r cyfoeth y gall hanesydd da ei gynnig i’r pwnc. ' Philip Rawlings, Athro Cyfraith Masnach Roy Goode, Queen Mary University of London, y DU
Darllenwch fwy

Mae Richard W Ireland hefyd yn seren deledu. Yn Chwefror 2015, ymddangosodd ar The One Show BBC1, lle bu’n trafod triniaeth a chadw “estroniaid” yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd (er mae’n debyg mai’r ffaith iddo ymddangos mewn amgylchfyd anghyfarwydd y siop farbwr sydd fwyaf cofiadwy). Roedd wedi ymddangos ar y sioe cyn hynny yn trafod dyfodiad ffotograffiaeth i system gosb y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae Richard yn gyfarwydd iawn â darlledu. Mae ei gyfraniad i  Lost Buildings of Britain: Millbank Penitentiary ar Channel 4 yn cael ei ailddarlledu weithiau ar deledu digidol o hyd. Bu’n siarad ar The Long View Radio 4, gwnaeth gyfres o sgyrsiau ar sioe Roy Noble ar BBC Wales ac ymddangos ar gyfres Past Master yr un orsaf radio.

Seminarau Ymchwil, Cynadleddau a Darlithoedd Cyhoeddus

Canolfannau a Phrosiectau Ymchwil

Prosiect DEWIS – Cam-drin a Chyfiawnder i Bobl Hŷn

Canolfan Materion Cyfreithiol Cymreig

Canolfan Troseddau a Chyfiawnder Cymdeithasol

Egluro a Deall Cyd-gynllwynio Cartelau

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, Adeilad Elystan Morgan, Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3AS
Ffôn: (01970) 622712 Ffacs: (01970) 622729 Ebost: cyfraith@aber.ac.uk

Rheolaeth a Busnes

Mae’r Ysgol Rheolaeth a Busnes yn cael ei harwain gan ymchwil, a hynny’n adlewyrchu gwerthoedd Prifysgol Aberystwyth. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ymchwil sy’n unigryw, yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i amgylchedd rheolaeth, busnes neu gyllid. Rydym hefyd wedi ymrwymo i sicrhau bod ein gweithgareddau a’n cyhoeddiadau ymchwil o bwys rhyngwladol, ac yn cynnig atebion busnes, rheolaeth a chyllid y gellir eu defnyddio ar draws sectorau, diwylliannau a meysydd disgyblaeth.

Mae gennym dîm rhagorol o academyddion sy’n cynnig arbenigedd eang rhyngddynt, wedi’i seilio ar brofiad proffesiynol ac ymchwil academaidd. Bu’r academyddion yn goruchwylio ystod eang o bapurau ymchwil ôl-ddoethurol a defnyddio eu gwybodaeth ymchwil i ddatblygu rhaglenni busnes, rheolaeth a chyllid unigryw ac amlwg, er budd ein holl fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Mae’r arbenigedd ymchwil yn yr ysgol wedi ein galluogi i feithrin partneriaethau rhagorol â chwmnïoedd mewn busnes, diwydiant a masnach a rhwydwaith byd-eang o gysylltiadau a phartneriaethau academaidd â sefydliadau academaidd eraill.

Yn ogystal â’r ystod eang o ddiddordebau ymchwil yn ein cyfadran academaidd, rydym wedi denu cydnabyddiaeth ar gyfer meysydd arbenigedd ymchwil penodol, fel yr amlygir gan ein canolfannau ymchwil:

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio cwrs ymchwil gyda ni, mynnwch olwg ar ein Cyrsiau Ymchwil