Gweithredol yr Athrofa

Swydd

Enw

Cyfarwyddwr yr Athrofa

Yr Athro Jo Crotty

Dirprwy Gyfarwyddwr yr Athrofa

Dr Nerys Fuller-Love

Rheolwr yr Athrofa

Adrian Harvey

Cyfarwyddwr Ymchwil yr Athrofa

Professor Brian Garrod

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Dr Engobo Emeseh

Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

Dr Sarah Lindop

Cyfarwyddwr Cysylltiadau Rhyngwladol ac Allanol

Dr Marco Odello

Pennaeth y Gyfraith a Throseddeg

Dr Nerys Fuller-Love

Pennaeth Cyfrifeg, Cyllid a Economeg

Megan Williams

Pennaeth Rheolaeth, gan gynnwys Marchnata a Thwristiaeth 

Hugh Preston
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Alumni yr Athrofa Dr Olusanya Olaoluwa

Staff yr Athrofa

Swydd

Enw

Lleoliad

Rheolwr yr Athrofa

Adrian Harvey

Athrofa Rheolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth, Adeilad Rheidol 3.17

Rheolwr Portffolio Marchnata, Recriwtio a Chysylltiadau Allanol

Sarah Jones

Ysgol Rheolaeth a Busnes, Adeilad Elystan Morgan

Rheolwr Portffolio Astudiaethau Israddedig

Dr Dominika Komaniecka

Adran y Gyfraith a Throseddeg, Adeilad Elystan Morgan 0.03

 

RoleName
Cynorthwy-ydd Profiad Myfyrwyr Cathryn Apples
Swyddog Gweithrediadau Academaidd Angela James
Swyddog Gweithrediadau Academaidd Amanda Jones
 Rheolwr Portffolio Marchnata, Recriwtio a Chysylltiadau Allanol Sarah Jones
Gweinyddydd Gweithrediadau Academaidd Dr Dominika Komaniecka
AberForward Intern-Farchnata, Ymgysylltu a Recriwtio Miss Malgorzata Pilicydis
 Swyddog Gweithrediadau Academaidd Awen McDougall
Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Academaidd Julia Miles
Swyddog Gweithrediadau Academaidd Jennifer Morgan

Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Academaidd (Dydd Llun i dydd Iau)

Carys Pike
 Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Academaidd
(Dydd Mawrth i dydd Iau)
Helen Sharma